Informacje

Wojewoda za przywróceniem praw miejskich Kołaczycom

Wojewoda podkarpacki wydał dzisiaj pozytywną opinię w sprawie przywrócenia praw miejskich Kołaczycom (fot. PUW)
Wojewoda podkarpacki wydał dzisiaj pozytywną opinię w sprawie przywrócenia praw miejskich Kołaczycom (fot. PUW)

Wojewoda podkarpacki wydał dzisiaj pozytywną opinię w sprawie nadania statusu miasta Kołaczyce i ustalenia jego granic. Wniosek o przywrócenie praw miejskich dla podjasielskiej miejscowości został złożony 23 marca br. w oparciu o uchwałę Rady Gminy nr XXXIII/194/2009 z dnia 27 lutego br.

W styczniu br. powstał komitet społeczny, którego celem było przygotowanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej do odzyskania praw miejskich Kołaczyc. W całej gminie odbyły się w tej sprawie konsultacje. Mieszkańcy okolicznych sołectw wyrazili pozytywną ocenę dla pomysłu. Odzwierciedleniem nastrojów społecznych była pozytywna opinia Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 lutego br. Cała dokumentacja wraz z decyzją radnych trafiła do wojewody podkarpackiego, który wydał dzisiaj pozytywną opinię. Wniosek o nadanie praw miejskich Kołaczycom trafi teraz do Rady Ministrów.

Uwzględniając poszczególne aspekty wniosku, należy uznać, że za nadaniem miejscowości Kołaczyce statusu miasta przemawiają zarówno względy historyczne, jak i dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy. Ponadto, Kołaczyce charakteryzuje typowo miejski układ urbanistyczny- miejscowość posiada pełną infrastrukturę komunalną, zwartte budownictwo mieszkaniowe oraz szereg ciągów komunikacyjnych, stanowiących sieć dróg o znaczeniu ponadlokalnym. Przywrócenie praw miejskich wsi Kołaczyce z pewnością będzie korzystne dla jego dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. – napisał w opinii wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta.

Prawa miejskie Kołaczycom nadał prawdopodobnie w 1354 roku król Kazimierz Wielki. Miejscowość posiadała je do 1933 roku, kiedy to wraz z 15 innymi wsiami weszły w skład gminy Kołaczyce. Jeżeli premier podpisze wniosek, Kołaczyce staną się miastem od 1 stycznia przyszłego roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE