Informacje

Czy radni miejscy złożą doniesienie do prokuratury na burmistrza Jasła?

W porządku poniedziałkowych obrad sesji Rady Miejskiej Jasła znalazł się m.in. projekt uchwały w sprawie „złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych”. Komisja Rewizyjna zarzuca burmistrz miasta szereg nieprawidłowości m.in. przy realizacji południowej pierzei Rynku. Zapowiada się więc burzliwa debata. Początek obrad o godzinie 9 w jasielskim magistracie.

Maria Kurowska. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Jutro debata nad przyszłością burmistrz Kurowskiej.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Projekt uchwały znalazł się na samym końcu porządku obrad. Wcześniej radni miejscy mają podjąć decyzję o m.in. realizacji zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków oświatowych Miasta Jasła przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację; zmianie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania; zmianie uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle oraz wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Jasła.

Będą też zmiany w budżecie miasta za 2010 rok.

Na zakończenie sesji radni otrzymają sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Jasła w okresie międzysesyjnym. Będą też wolne wnioski i zapytania.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE