Informacje

Środki unijne szansą dla jasielskich szkół i przedszkoli

W piątek 18 lutego br. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Jasła z dyrektorami szkół i przedszkoli miejskich. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z organizacją roku szkolnego 2011/2012 oraz przedstawienie możliwości pozyskiwania przez jednostki oświatowe środków unijnych, na realizację różnego rodzaju projektów edukacyjnych.

Fot. Urząd Miasta w Jaśle
Fot. URZĄD MIASTA W JAŚLE

Podczas zebrania burmistrz Jasła, zachęcał kierownictwo jednostek oświatowych do korzystania ze środków z Unii Europejskiej oraz zaoferował pomoc specjalistów Urzędu Miasta w zakresie prawidłowego wypełniania i składania wniosków unijnych.

Jednym z elementów spotkania była prezentacja multimedialna dotycząca możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Funduszy Europejskich na zadania z zakresu oświaty, przygotowana przez Krzysztofa Halucha – podinspektora z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE