Informacje

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Jaśle

Pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej rusza akcja skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jasielska Policja również włącza się do tych działań.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Od 21 do 26 lutego 2011r. po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W ramach tej akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania. Jasielscy policjanci aktywnie włączą się w tegoroczną akcję. W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle funkcjonariusze będą pełnić dyżury, w czasie których mieszkańcy naszego miasta i powiatu, będą mogli uzyskać niezbędną pomoc.

Działania pomocowe, podejmowane na rzecz ofiar przestępstw, będą polegały przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych oraz informacji o instytucjach udzielających wsparcia dla ofiar przestępstw.

W tutejszej Komendzie Powiatowej uruchomiony zostanie punkt informacyjny, w którym osoby zainteresowane będą mogły otrzymać pomoc zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznie.

W skład zespołów dyżurujących, od 21 do 26 lutego, zaangażowani będą policjanci pionów: dochodzeniowo- śledczego, prewencji (asystent od procedury Niebieskiej Karty), Kierownik Rewiru Dzielnicowych, Kurator Sadowy, jak również pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyżury pełnione będą w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle przy ul. Kościuszki 26, pok. nr 9, w godzinach od 8 do 15 oraz pod numerem tel. 13 44 38 343 oraz numerem tel. zaufania 13 44 38 370.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE