Informacje

Będzie popowodziowa odbudowa dróg powiatowych w mieście

2,5 miliona złotych pochłonie realizacja projektu pod nazwą „Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła – ulice Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły”. Inwestycja ma być w stu procentach zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach specjalnego rozdania środków dla trzech podkarpackich gmin, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi z czerwca ubiegłego roku.

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Czerwiec 2010 - podtopiona ulica Mickiewicza na wysokości straży pożarnej.
© Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

W wyniku powodzi, która nawiedziła miasto Jasło, ulice Mickiewicza, Szopena, Szajnochy i Jagiełły znalazły się pod wodą i uległy zniszczeniu. – powiedział Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Powiat jasielski aplikował w ubiegłym roku o umieszczenie projektu do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Zadanie uzyskało pozytywną akceptację Zarządu Województwa i ujęte w wykazie przedsięwzięć przeznaczonych do uzyskania dofinansowania. Dzisiaj Rada Powiatu w Jaśle podjęła stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania oraz zabezpieczenie na ten cel środków w budżecie powiatu w wysokości 2,5 miliona złotych.

Jest to program, który po powodzi był tak szumnie nazwany „3×200”. Jedynym kryterium, jakim było, to przynależność terytorialna miasta Jasła do tych gmin, które zostały zakwalifikowane przez ministerstwo do tego programu, czyli które najbardziej ucierpiały w powodzi, a drugim to, że te drogi zostały uszkodzone i zalane. Te drogi spełniają te warunku, więc dzisiaj formalnie musieliśmy przyjąć w budżecie zabezpieczenie na realizację. Natomiast po realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego te środki zostaną zwrócone powiatowi jasielskiemu w stu procentach, także te remonty będą w stu procentach finansowane ze środków RPO. – mówi Adam Kmiecik.

Jak podkreśla starosta jasielski, lista indykatywnych projektów nie wymaga przeprowadzenia postępowania konkursowego, co w przypadku spełnienia przez samorząd powiatowy wszelkich wymogów formalnych gwarantuje przyznanie środków na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w roku bieżącym. Przetarg ma być ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Wiele firm czeka na zlecenia, więc im wcześniej ogłosimy przetargi, tym mamy nadzieję te zadania będą nas kosztowały taniej. – podkreślił Kmiecik.

Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu dodał z kolei, że równolegle z prowadzonymi pracami przy remoncie czterech dróg powiatowych na terenie miasta, które w czerwcu 2010 roku znalazły się pod wodą, mają zostać zrealizowane dodatkowo dwie inwestycje związane z infrastrukturą parkingową.

Porozumieliśmy się z miastem Jasłem i przy okazji remontu drogi będzie wyremontowany parking poniżej bloków osiedla przy ulicy Bednarskiej. Będzie również przygotowana dokumentacja remontu parkingu u zbiegu ulic Jagiełły, Kraszewskiego i Słowackiego. Pod blokiem jest zrobiony tymczasowy parking. Jest w 2/3 naszym terenem, w 1/3 terenem miasta i to porozumienie, które zostanie przedstawione Radzie, będzie dotyczyło wspólnego zadania inwestycyjnego przebudowy tamtych miejsc postojowych. – powiedział Tadeusz Górczyk.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków na realizację projektu pod nazwą „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła – ul. Mickiewicza, Szopena,  Szajnochy,  Jagiełły” uzyskała również akceptację klubu Prawa i Sprawiedliwości i została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Bardzo się cieszymy, że to zadanie będzie realizowane. – powiedział Adam Pawluś, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość. – Wniosek został złożony jeszcze w ubiegłym roku. Zarząd Województwa Podkarpackiego wpisał to zadanie na listę indykatywną. Te ulice, które są w sieci dróg powiatowych, wymagają rzeczywiście naprawy. Oprócz nawierzchni, zostanie również wymieniona część infrastruktury chodnikowej, zwłaszcza przy ulicy Szopena w stronę kładki. My jako klub popieramy ten projekt uchwały i cieszymy się, że te środki wreszcie trafią do budżetu powiatu jasielskiego.

Starosta jasielski przypomniał również na dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji, że w tym roku zostaną wyremontowane dwa inne odcinki dróg powiatowych, które zostały zniszczone przez powódź. Dzięki promesie, którą w poniedziałek przyznał powiatowi jasielskiemu minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, zrealizowane zostaną zadania na odcinku drogi Jasło – Osobnica przez Brzyście (2,2 miliona złotych) oraz Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa (2,5 miliona złotych).

Te pieniądze, które wpłynęły do powiatu jasielskiego już z tego powiatu nie zostaną zabrane. Jeżeli będziemy mieli oszczędności na przetargach to te pieniądze, które wygospodarujemy na tych oszczędnościach, na inne zadanie w powiecie jasielskim zostaną przeznaczone. Jeszcze jest 1/3 środków zostawiona, czyli jeżeli nie będzie zdarzeń powodziowych w Polsce, więc jeszcze możemy liczyć na jedną promesę gdzieś w miesiącu lipcu. – dodał Adam Kmiecik.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE