Informacje

Są pieniądze na ochronę zabytków. W powiecie jasielskim dofinansowanych 13 projektów

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozdysponował środki na dofinansowanie planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Na realizację trzynastu zadań do właścicieli oraz osób zarządzających obiektami wpisanymi do rejestru zabytków trafi kwota w wysokości 130 tysięcy złotych.

Nagrobek Pietrzyckich na Starym Cmentarzu

Nz. Nagrobek Pietrzyckich z „Pietą” na Starym Cmentarzu w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

O zatwierdzonej liście beneficjentów wraz ze szczegółową lokacją środków przeznaczonych na dotacje mówiły na poniedziałkowej (18.04) konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz oraz Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Grażyna Stojak.

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęło 408 wniosków. Specjalnie powołana komisja pozytywnie oceniła 237 z nich, na łączną kwotę 9 194 000 zł. W tegorocznym naborze dominowały wnioski złożone przez związki wyznaniowe, samorządy i prywatnych właścicieli. W większości starali się o przyznanie połowy lub więcej, środków potrzebnych na realizację zadania. – informuje Małgorzata Oczoś, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

W powiecie jasielskim dotacje na prace remontowo-konserwatorskie obiektów ruchomych i nieruchomych przyznano trzynastu projektom. W Jaśle na Starym Cmentarzu przy ulicy Zielonej zostanie przeprowadzony drugi etap prac konserwatorskich przy Grobowcu Rodziny Kamińskich (dotacja w wysokości 6 tysięcy złotych, wnioskodawca Halina i Beata Adamus), prace przy Grobowcu Wojciecha Pietrzyckiego „Pieta” (dotacja w wysokości 6 tysięcy złotych, wnioskodawca Miasto Jasło) oraz prace przy Grobowcu Rodziny Kozaków (kwota dotacji wyniesie 5 tysięcy złotych, wnioskodawcą było Zgromadzenie św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym).

Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska z Nowego Żmigrodu otrzyma 30 tysięcy złotych na: wykonanie ogrodzenia nagrobka J. Filipowicza oraz konserwację nagrobków Tekli Filipowiczowej oraz księdza Fryderyka Otto, znajdujących się na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Warzycach wnioskowała o dotację na dokończenie prac konserwatorskich obrazu „Misericordia Domini” i otrzyma na ten cel kwotę w wysokości 20 tysięcy złotych.

W Kościele Parafialnym w Jabłonicy zostanie odnowiona rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. Z wnioskowanej przez miejscową parafię kwoty 18 tysięcy złotych, dotacja wyniesie 15 tysięcy złotych.

Dofinansowane zostaną również zadania w dwóch obiektach leżących na podkarpackim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej. W cerkwi prawosławnej w Pielgrzymce zostanie odnowiona polichromia stropu prezbiterium (dotacja w wysokości 10 tysięcy złotych), natomiast w dawnej cerkwi, a obecnie kościele filialnym w Świątkowej Małej pracami konserwatorskimi zostaną objęte cztery ikony (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Niepokalanej w Desznicy otrzyma na to 10 tysięcy złotych).

Dotacje ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu zostały przyznane również na sfinansowanie trzech zadań remontowo-konserwatorskich obiektów nieruchomych. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim dostanie 10 tysięcy złotych na impregnację gontów dachu drewnianego kościoła, dachu wieży, elewacji ścian oraz daszków pulpitowych.

10 tysięcy złotych (z wnioskowanych 77 412 tysięcy złotych) na montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu alarmu pożaru oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej w dawnej cerkwi p.w. św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej otrzyma parafia rzymskokatolicka z Desznicy.

Taką samą kwotę przyznano na wymianę rynien poziomych oraz czyszczenie i malowanie dachu zabytkowego domu mieszkalnego przy ulicy 3-go Maja 23 w Jaśle (wnioskodawcy: Teresa i Jan Stój, Danuta Tuleja, Anna Hirlemann).

Poprzez dotacje dajemy podkarpackim zabytkom szansę na drugie życie. Znaczącym wsparciem chcemy przywrócić je do dawnej świetności – powiedziała podczas dzisiejszej konferencji prasowej dr Grażyna Stojak, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE