Informacje

Absolutorium dla burmistrza miasta

Rada Miejska w Jaśle trzynastoma głosami „za” i siedmioma „wstrzymującymi się” udzieliła w poniedziałek absolutorium dla burmistrza Jasła z tytułu wykonania budżetu miasta za 2010 rok. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak (Prawo i Sprawiedliwość): w 90 procentach ubiegłoroczny budżet został zrealizowany przez poprzednią burmistrz Marię Kurowską.

Absolutorium
Radni udzielili absolutorium burmistrzowi Andrzejowi Czerneckiemu, choć większość ubiegłorocznego budżetu zrealizowała jego poprzedniczka Maria Kurowska.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uchwała została podjęta po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok, sprawozdaniem finansowym za 2010 rok, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu za rok 2010, informacją o stanie mienia miasta oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła.

Budżet na 2010 rok został uchwalony 28 grudnia 2009 roku. Do dnia 9 grudnia 2010 roku wykonywany był przez burmistrz Marię Kurowską, a od dnia 9 grudnia budżet był wykonywany przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego. W ciągu roku budżetowego burmistrz wniósł pod obrady rady siedemnaście projektów zmian budżetowych. Wszystkie zostały przyjęte. Ponadto burmistrz korzystając z uprawnień ustawowych i udzielonych przez radę wydał czterdzieści dwa zarządzenia w sprawie zmiany budżetu. W wyniku podjętych uchwał i zarządzeń nastąpiły zmiany pierwotnego budżetu. Dochody pierwotnie były zaplanowane w wysokości 121 980 342,50 złotych, po zmianach wyniosły 143 484 943,97 złotych, czyli wzrosły o 21 504 601,47 złotych. Planowane przychody wynosiły 21 559 842,50 złotych, po zmianach wzrosły na 23 458 608,06 złotych, czyli wzrosły o 1 898 765,56 groszy. – powiedział Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła.

Plan dochodów miasta zamknął się w ubiegłym roku kwotą w wysokości 128 801 039,34 zł. (realizacja na poziomie 89,77%), w tym dochody bieżące: 116 381 292,37 zł. i dochody majątkowe: 12 419 746,97 zł. Plan wydatków z budżetu zrealizowano na poziomie 133 446 614,47 zł. (tj. 82,42%), w tym wydatki bieżące: 113 226 745,86 zł. i wydatki majątkowe: 20 219 868,61 zł. Przychody ukształtowały się na poziomie 14 843 435,49 zł. (tj. 63,28%).

Zadłużenie miasta na koniec 2010 roku wyniosło 31 541 836,15 złotych (24,49% wykonanych dochodów), w tym z tytułu kredytów: 30 550 515,91 zł. i tytułu zobowiązań wymagalnych (ZMKS i Urzędu Miasta): 991 320,24 zł.

Wartość mienia komunalnego miasta Jasła wyniosła 283 918 306,65 złotych.

Za udzieleniem absolutorium głosowali m.in. radni klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak podkreślił, że „w przeważającej części burmistrzem, który realizował budżet miasta na 2010 rok, była Maria Kurowska”.

Budżet, uchwałą rady poprzedniej kadencji, realizowała burmistrz Kurowska i my jako radni Prawa i Sprawiedliwości uznajemy, że budżet po stronie dochodowej jak i stronie wydatków był wykonany dobrze, co znalazło odzwierciedlenie w opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta jak też opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z tym głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium. Jest to absolutorium – podkreślam – dla burmistrz Kurowskiej, która do 9 grudnia realizowała ten budżet. Był dobrze realizowany, w związku z tym nie mieliśmy co do tego obiekcji, jak głosować. – powiedział nam Henryk Rak.

Od głosu wstrzymało się siedmiu radnych. Wśród nich był m.in. Krzysztof Czeluśniak z Komitetu Wyborczego Wyborców „Jaślanie”.

Ja mówiłem przy wykonywaniu tego budżetu przy poprzedniczce, której już nie ma i mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będzie, że gdyby nie powódź i pomoc posła Zbyszka Rynasiewicza – nie patrzę kto jest z jakiej partii – to w Jaśle byłoby bardzo źle. Do dziś nie zobaczyłem wykazu – pani burmistrz tak się chwaliła, że „załatwiła to czy tamto”. Jedyną osobą, która pomogła, to poseł Zbyszek Rynasiewicz. Gdyby nie jego pomoc i zaangażowanie, dzisiaj było by bardzo ciężko w mieście Jaśle, nawet z wykonaniem budżetu. A co do wykonania budżetu za poprzedniczki to jakieś „pewne” sprawy się toczą, są na etapie bardzo rozwojowym, ale to nie miejsce i czas. – powiedział na sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Elżbieta Bernal: – Myślę, że to siedem osób się wstrzymało tylko ze względu na to, że w 90 procentach był to budżet realizowany przez byłą burmistrz Marię Kurowską, gdzie były niedociągnięcia w realizacji tego budżetu. Ciągle podnoszona kwestia realizacji ulicy Kolejowej wzbudziła tutaj negatywne odczucia.

Andrzej Czernecki podkreślił, że absolutorium nie jest udzielane wyłącznie burmistrzowi jako osobie odpowiedzialnej za realizację budżetu, ale przede wszystkim urzędnikom przygotowującym dokument.

Udzielenie absolutorium to jest podsumowanie pracy całego urzędu. Mam pełną świadomość tego, że na tyle jest dobrze realizowany budżet, na ile sprawny jest urząd i urzędnicy. Dlatego myślę, że jest to przede wszystkim ocena ich pracy. Dlatego dzisiaj podsumowując i dziękując radzie za udzielenie absolutorium zwróciłem na to uwagę, że jest to podziękowanie dla pracowników – osób, które tak naprawdę realizują budżet fizycznie. Burmistrzowie się zmieniają, a budżet jest realizowany. – powiedział burmistrz.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI Posłuchaj wypowiedzi burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego dla portalu terazJaslo.pl:

Jak głosowali radni? „ZA”: Elżbieta Bernal, Urszula Czyżowicz, Wacław Dusza, Zdzisław Dziedzic, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Józef Kędrek, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Alicja Myśliwiec, Alicja Nowosielska, Henryk Rak, Maria Szańca, „WSTRZYMALI SIĘ”: Krystyna Sikora, Stanisław Zając, Krzysztof Czeluśniak, Janusz Przetacznik, Andrzej Dybaś, Leszek Zduński. W głosowaniu nie brał udziału Andrzej Trzop.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Absolutorium dla burmistrza miasta”

  1. zaczynal w AWS pozniej LPR nastepnie kampania w wyborach uzupelniajacych do senatu dwóm kandydatom to juz o czyms swiadczy, nastepnie do parlamentu europejskiego wspieral Krzakewskiego poniej komitet wyborczy Jaslanie. Na stronie prawicy rzeczpospolitej jest pelnomocnikiem na powiat jasielski a teraz wysławia Ryniesiewicza z PO. Niezle i spory sukces jak na kilka lat w polityce. Brak slow.

  2. I znow pan sobie zaprzecza panie radny . Najpierw pan twierdzi i mowi,, Ja mówiłem przy wykonywaniu tego budżetu przy poprzedniczce, której już nie ma i mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będzie” a nastepnie dodaje ze ,,nie patrzę kto jest z jakiej partii” .CZLOWIEKU OKRESL SIE W KONCU CZY JESTES ZA CZY PRZECIW. Twierdzisz ze jestes apolityczny a jestes pelnomocnikiem na powiat jasielski Prawicy Rzeczpospolitej. Wiec jak to w koncu z toba jest.
    http://prawicarzeczypospolitej.org/index.php?id=struktury&okreg=22

  3. Najbardziej w wypowiedzi pana Henryka Raka spodobał mi się ten fragment „była Maria Kurowska”. No właśnie, była. I niech tak juz zostanie. :-)

  4. Pan radny Czeluśniak nigdy nie krył nienawiści do tej, której nazwiska nie wypowiedział. I prawidłowo. Nie przechrzcił się w godzinie śmierci politycznej PiS w Jaśle.

  5. nienawiść wyżarła Ci ,,mozg”. Nawet cie wycinają z twojego klubu i stad te telefony do ludzi???? .Podobno same fajne du… będą. Tylko z czym do nich człowieku!!!