Informacje

Doczekali się po latach. Podwyżki dla pracowników DPS

Średnio o 15% więcej zarabiać będą pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Taką decyzję podjęli radni podczas IX sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się 31 maja br.

Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Fot. © Katarzyna Pacwa

Takich podwyżek nie było u nas nigdy. 15% to bardzo dużo – cieszy się Karol Adamski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

W DPS zatrudnionych jest blisko 160 osób. Na podwyżki czekali od dawna. – Cieszę się, że wreszcie po wielu latach udało się wygospodarować środki na podwyżki dla pracowników. Obiecałem im, że dostaną je, jak zakończymy remonty w DPS-się, więc radość jest tym większa, że remont jeszcze trwa, a podwyżki stały się faktem. Duża w tym zasługa Radnego Stanisława Mlickiego, który bardzo o nie zabiegał, tłumacząc pozostałym radnym jak ciężka jest praca w Domu Pomocy Społecznej – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Pracownicy i związkowcy nie kryją radości. – W imieniu własnym, pracowników oraz dyrekcji placówki chciałbym podziękować Adamowi Kmiecikowi, Staroście Jasielskiemu, Tadeuszowi Górczykowi, Etatowemu Członkowi Zarządu wszystkim pozostałym członkom zarządu, radnym oraz wszystkim tym ludziom, którzy się do tego przyczynili – mówi Stanisław Mlicki, Radny Rady Powiatu Jasielskiego, Przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność”.

Wyrażam też wdzięczność w imieniu wszystkich pracowników i pensjonariuszy, że pomimo kłopotów z projektem, Zarząd Powiatu na czele ze Starostą nie zrezygnował z budowy nowej kuchni i pralni. Po dokonaniu przeprojektowań przystępujemy do budowy. Z roku na rok w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu przybywa coraz więcej pacjentów. To bardzo trudne przypadki, wymagające od pracowników olbrzymiego zaangażowania. W lepszych warunkach będzie nam lżej pracować – dodaje Stanisław Mlicki.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE