Informacje

Nowy radny w gminie Brzyska

Antoni Obryk z Błażkowej będzie nowym radnym Rady Gminy w Brzyskach. W niedzielę w okręgu wyborczym obejmującym całą miejscowość odbyły się wybory uzupełniające.

Antoni Obryk
Antoni Obryk, nowy radny Rady Gminy Brzyska.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Błażkowej nie było głosowania, ponieważ w ustawowym terminie do wyborów uzupełniających zgłoszono jednego kandydata – Antoniego Obryka z Komitetu Wyborczego Wyborców „Rozwój wsi Błażkowa”. Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach potwierdziła jedynie objęcie funkcji radnego.

W związku ze śmiercią wieloletniej, bardzo zasłużonej radnej Elżbiety Magudy Komisarz Wyborczy w Krośnie rozpisał przedterminowe wybory uzupełniające. Biorąc pod uwagę, że w określonym terminie, zgłosił się tylko komitet „Rozwoju wsi Błażkowa” z kandydatem na radnego, nie przeprowadzono głosowania w okręgu wyborczym Błażkowa. Antoni Obryk został wybrany radnym. – mówi Rafał Papciak, wójt gminy Brzyska.

48-letni Antoni Obryk jest żonaty, ma sześcioro dzieci. Na co dzień prowadzi czterohektarowe gospodarstwo rolne. Bezpartyjny. Mandat radnego gminy będzie sprawował po raz pierwszy. W ubiegłorocznych listopadowych wyborach samorządowych startował z Komitetu Wyborczego Wyborców „Rozwój Gminy Brzyska” (ten sam, który popierał poprzedniego wójta Ryszarda Papciaka), uzyskując 124 głosy.

Myślę, że współpraca może się układać dobrze. Polityka za bardzo mnie nie interesuje. – podkreśla radny.

Podobnego zdania jest wójt gminy. – Współpracuję ze wszystkimi radnymi, niezależnie od ich poglądów politycznych. Już sama nazwa komitetu „Rozwój wsi Błażkowa” w pełni wpisuje się w mój program wyborczy. Uważam, że współpraca z panem Antonim, którego znam doskonale od wielu lat, będzie się wzorcowo układać. – podkreśla Rafał Papciak.

Przed nowym radnym wiele wyzwań na rzecz rozwoju gminy Brzyska i miejscowości, z której objął mandat. – W miejscowości Błażkowa niewątpliwie, oprócz typowych rzeczy jak budowa oświetlenia ulicznego czy remont dróg, na szczególną uwagę zasługuje remont domu ludowego, który jest wybudowany za poprzedniego systemu. Pilnego remontu wymaga zarówno dach jak i elewacja. Myślę, że to będzie główny temat do rozmów i pracy nad tym. – wymienia wójt Papciak.

Nowy radny zostanie zaprzysiężony na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w najbliższy czwartek (16 czerwca) w Zespole Szkół w Wróblowej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowy radny w gminie Brzyska”