Informacje

Informacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W związku z intensywnymi opadami deszczu jakie wystąpiły w dniu 25.07.2011 r. w zlewni rzeki Wisłoki i Ropy, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadziło całodobowy dyżur Burmistrza na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozkładany wał na osiedlu Niegłowice
Rozkładany sztuczny wał na osiedlu Niegłowice.
Fot. © URZĄD MIASTA W JAŚLE

W godzinach od 13:00 do 17:00 w zlewni rzeki Wisłoki opad wyniósł około 55 mm, natomiast w zlewni rzeki Ropy około 25 mm. Po przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoce w punkcie pomiarowym Wisłoka – Liwocz oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Burmistrz Miasta Jasła wprowadził w dniu 25.07.2011 r. o godz. 19:30 stan pogotowia przeciwpowodziowego.

Wystąpiło realne zagrożenie podtopienia domów, budynków gospodarczych w rejonie osiedla Jasło – Niegłowice.

W związku z powyższym podjęto nw działania mające na celu ograniczenie skutków powodzi tj:
a. skierowano jednostki na teren osiedla Jasło – „Niegłowice” (OSP Jasło – „Niegłowice”, OSP Jasło – „Hankówka”, OSP Jasło – „Żółków”, OSP Jasło – „Brzyszczki”);
b. ww jednostki prowadziły działania na terenie osiedla Jasło – „Niegłowice” w tym min. ustawiono 100 mb rozkładanej zapory przeciwpowodziowej;
c. poinformowano mieszkańców oraz przewodniczących zarządów osiedli zagrożonych terenów,
d. prowadzone są działania polegające na bieżącym monitorowaniu stanu wód na rzekach oraz danych meteorologicznych;
e. prowadzony jest całodobowy dyżur Burmistrza Miasta Jasła na potrzeby zarządzania kryzysowego;

Najwyższe poziomy zanotowano:
– rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Liwocz) 359 cm o godz. 200 – stan alarmowy przekroczony o 9 cm,
– rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Krajowice) 428 cm o godz. 230 – stan ostrzegawczy przekroczony o 98 cm,
– rzeka Ropa (punkt pomiarowy Topoliny) 363 cm o godz. 2330 – stan ostrzegawczy przekroczony o 143 cm,
– rzeka Jasiołka (punkt pomiarowy K. Wielkiego) 320 cm o godz. 130 – stan ostrzegawczy przekroczony o 20 cm,.

W związku ze stabilizacją sytuacji powodziowej, zaniku opadów oraz spływu wód powodziowych zagrożenie powodziowe ustąpiło i stan wód z godz. 7:30 przedstawia się następująco:
– rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Liwocz) 225 cm – stan ostrzegawczy przekroczony o 5 cm,
– rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Krajowice) 322 cm – poniżej stanu ostrzegawczego,
– rzeka Ropa (punkt pomiarowy Topoliny) 235 cm – stan ostrzegawczy przekroczony o 15 cm,
– rzeka Jasiołka (punkt pomiarowy K. Wielkiego) 210 cm – poniżej stanu ostrzegawczego.

Z up. Burmistrza

Maciej Jagielski
Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

SŁOWA KLUCZOWE