Kultura | rozrywka | edukacja

Kocham moją wieś i żyjące tu zwierzęta

Tegoroczny konkurs Fundacji Wspomagania Wsi ma na celu pogłębienie związków mieszkańców wsi z ich miejscem zamieszkania. Każda nawet najmniejsza wieś może być dumna z dokonań swoich mieszkańców oraz z miejsc pięknych ze względu na walory kulturowe oraz środowisko naturalne.

Fot. archiwum Biblioteki
Fot. © ARCHIWUM BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i Koło Gospodyń Wiejskich w Szebniach we współpracy partnerskiej w ramach konkursu grantowego pt. „Pożyteczne wakacje 11” realizuje projekt, na który otrzymały dofinansowanie od FWW pt. „Kocham moją wieś i żyjące tu zwierzęta”. Beneficjentami jest 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży.

Hasłem tegorocznego konkursu wakacyjnego jest stworzenie wystawy promującej wieś pt. „Wizytówka mojej miejscowości”. Wystawa będzie promować małą ojczyznę oraz gminę Jasło poprzez ukazanie walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych widzianych oczami dzieci.

Projekt ten pozwala dzieciom i młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich domach, spędzić wolny czas w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.

Warsztaty rękodzieła artystycznego, plastyczne, fotograficzne, spotkanie z pisarką oraz zabawy z chustą KLANZA i aerobik odbywają się przez 10 dni roboczych w dniach od 4 do 15 lipca 2011 r. w godzinach od 13.00 do 17.00 w siedzibie GBP oraz plenerze.

Na uczestników projektu czekają liczne konkursy z nagrodami, spotkania z ciekawą książką i mnóstwo łakoci.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach
KGW w Szebniach

SŁOWA KLUCZOWE