Informacje

Miasto ubiega się o „Białego Orlika”

Rada Miejska Jasła podjęła w poniedziałek (25.07) uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację budowy lodowiska w ramach rządowego programu pod hasłem „Biały Orlik”.

ORLIK w Jaśle
Biały Orlik miałby być zlokalizowany w kompleksie na Ogródku Jordanowskim.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak poinformowała kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Jaśle Małgorzata Adamska-Chmiel, podjęcie uchwały umożliwi ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dofinansowanie to pięćdziesiąt procent, nie więcej jednak niż 300 tysięcy złotych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu lodowisko musi być umiejscowione na terenie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik”. – powiedziała.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji obliczono na sześćset tysięcy złotych.

Za przyjęciem uchwały głosowało osiemnastu radnych, dwóch „wstrzymało się” od głosu.

Jednostki samorządu terytorialnego mogły składać zgłoszenia do udziału w programie najpóźniej do 20 lipca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

W tej chwili jesteśmy na liście rezerwowej na szóstym miejscu. – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła. – Idea była taka, że na Ogródku Jordanowskim jest miejsce z założenia, że te urządzenia sportowe mają być głównie adresowane do małych dzieci. W związku z tym, że „Biały Orlik” musi być ulokowany w kompleksie, więc do wyboru mamy praktycznie dwa miejsca: przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 bądź właśnie na Ogródku Jordanowskim. Może być trzecie rozwiązanie, że nie próbujemy tego programu wprowadzać. A jeżeli się decydujemy to uznałem, że propozycja będzie najsensowniejszą, żeby dać ofertę dla tych właśnie najmłodszych dzieci, które się uczą jeździć na łyżwach. – dodał.

Jeżeli obiekt powstanie to miasto będzie musiało wydatkować z własnego budżetu środki na jego bieżące utrzymanie. Na podstawie danych z miejscowości, w których funkcjonuje pilotażowy program „Biały Orlik”, burmistrz Jasła podał, że koszty będą dotyczyły: energii elektrycznej (około 6-7 tysięcy złotych miesięcznie), zużycia bieżącej wody do schładzania tafli lodowiska (około 1,5 metrów sześciennych wody dziennie) oraz zatrudnienia pracowników do jego obsługi (dwóch lub trzech).

W ramach programu przewiduje się wybudowanie nowoczesnego i ogólnodostępnego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: płytą lodowiska o minimalnej powierzchni 400 metrów kwadratowych, agregatem chłodniczym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektu, bandy na całym obwodzie lodowiska, oświetlenie lodowiska oraz chodniki gumowe w ciągach komunikacyjnych o powierzchni gwarantującej bezpieczne korzystanie z obiektu.

Jeżeli miasto otrzyma dofinansowanie to inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE