Informacje

Strażnicy miejscy znów będą wyłapywać piratów drogowych

Strażnicy miejscy wracają na ulice Jasła z pomiarem prędkości za pomocą przenośnego fotoradaru. Na razie znaki drogowe informujące o kontroli pojawiły się na drogach będących w zarządzie miasta. Najbardziej newralgiczne miejsca zostały wytypowane dzięki ścisłej współpracy Straży Miejskiej z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji.

Pomiar prędkości fotoradarem
Pomiar prędkości fotoradarem na ulicy 3-go Maja.

Pomiar prędkości fotoradarem
Krzysztof Buba, zastępca komendanta SM w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Od początku stycznia bieżącego roku strażnicy nie mogli dokonywać pomiaru prędkości za pomocą przenośnego urządzenia. To właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, która wprowadziła szereg zmian w sprawach związanych z użytkowaniem przez funkcjonariuszy straży gminnych i miejskich fotoradarów.

Ustawa ta nakłada obowiązek uzgadniania miejsc, w których wystawiany jest fotoradar z właściwą terytorialnie Komendą Powiatową Policji. Ponadto wydłuża termin do prowadzenia postępowania mandatowego do 180 dni. Informuje także, że taki pomiar może być dokonany tylko na terenie obszaru zabudowanego. Dotyczy to wyłącznie straży gminnych i miejskich. Wprowadzała też nowelizację przepisów dotyczącą zasad odpowiedzialności właścicieli za nie wskazanie sprawcy wykroczenia polegającego na przekroczeniu prędkości. – wyjaśnia Krzysztof Buba, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Jaśle.

Pod koniec czerwca weszły w życie dwa rozporządzenia ministra infrastruktury szczegółowo wyjaśniające warunki lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez fotoradary.

W myśl nowych przepisów miejsce dokonywania takiego pomiaru musi być oznakowane znakiem D-51 „automatyczna kontrola prędkości”, a fotoradary rejestrują przekroczenie prędkości już od 10 kilometrów na godzinę wzwyż. Miejsca kontroli prędkości oznaczone są znakiem D-51. Znak ten umieszczony jest na stałe i jest ujęty w organizacji ruchu poszczególnych dróg. – mówi.

Nie zmienia się natomiast oznakowanie samego urządzenia. – Przepisy dotyczące fotoradarów przenośnych inaczej regulują oznakowanie niż tak, jak w przypadku Inspekcji Transportu Drogowego gdy chodzi o fotoradary stacjonarne. Fotoradary stacjonarne muszą być oznakowane w przewidziany przez przepisy rozporządzenia sposób. Należy w tym miejscu nadmienić, że jeśli chodzi o fotoradary przenośne, zarówno Policja jak i Inspekcja Transportu Drogowego, nie muszą oznakowywać miejsc kontroli prędkości dokonywanych przez fotoradary przenośne tak, jak niestety straże miejskie muszą robić. – powiedział Buba.

Kierowcy powinni spodziewać się kontroli prędkości na ulicach: Kościuszki, Krajowickiej, 3-go Maja, Grota Roweckiego, Grunwaldzkiej i Jana Pawła II. – Prosiłbym wszystkich mieszkańców miasta Jasła, aby zwracali uwagę na obowiązujące ograniczenia prędkości na terenie miasta dlatego, że kontroli prędkości fotoradarem można się spodziewać siedem dni w tygodniu, praktycznie przez 24 godziny na dobę. – podkreśla Krzysztof Buba.

Wcześniejsze obserwacje zachowania kierowców wykazały, że w tych miejscach najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego i przekraczania dozwolonej prędkości. Na przykład na ulicy 3-go Maja (od skrzyżowania z ulicą Szopena), gdzie dozwolona prędkość wynosi 50 km/h, jeden z kierowców jechał z prędkością 124 km/h (kilku ponad 90 km/h), a na ulicy Jana Pawła II, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h kilku kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość dwukrotnie.

Jak informuje zastępca komendanta Straży Miejskiej, kontrole prowadzone są w tej chwili na drogach będących w zarządzie gminy miejskiej. W najbliższych miesiącach mają zostać rozszerzone na drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe biegnące przez teren Jasła.

Szczegółowy harmonogram dokonywania pomiarów prędkości został ustalony z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Terminarz jest ustalany na około jeden miesiąc. – dodaje.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE