Informacje

Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

W Jaśle powstanie Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia dla Rodzin. Będzie mieściło się w Domu Nauczyciela przy ulicy Floriańskiej 8a. 50 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku zabezpieczono właśnie w budżecie miasta.

Herb Jasła
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Centrum zostanie utworzone w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. W uzasadnieniu do podjętej w poniedziałek przez Radę Miejską Jasła uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń wraz z modernizacją parteru w budynku przy ulicy Floriańskiej 8a w celu utworzenia Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia dla Rodzin” kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych jasielskiego magistratu Anna Janiga-Szeleszkiewicz napisała, że przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

„Jednym z priorytetowych zadań powinno być udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, jak również pomoc młodzieży upijającej się. Pomoc dziecku powinna być planowa, opierać się na indywidualnej diagnozie jego potrzeb i problemów, jak również winna być kompleksowa i długoterminowa, czyli trwać do momentu rozwiązania jego problemów. Jednocześnie wyniki Diagnozy Lokalnych Problemów Społecznych obrazują nam skalę problemu młodzieży upijającej się oraz eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi” – napisała pani kierownik.

W pomieszczeniach Centrum będą funkcjonować następujące komórki: Punkt Konsultacyjny do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, grupy samopomocowe AA (grupa Promyk i grupa Pasja), grupa samopomocowa AL.-ANON, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”, zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Swoją siedzibę znajdzie tu również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w tej chwili korzysta z około 60 metrów kwadratowych wynajętego przez miasto budynku przy ulicy Dworcowej 10.

W tej chwili pomieszczenia, które mamy, znajdują się w „amfiladzie”. To znaczy, że żeby dostać się do kolejnego pomieszczenia, trzeba przejść przez pierwsze pomieszczenie. Jeżeli w pierwszym pomieszczeniu odbywa się grupa samopomocowa to jeżeli do drugiego pomieszczenia musi ktoś przyjść, to widząc te parę osób na „dzień dobry” się wycofuje. Strach bierze górę nad rozsądkiem. To są sprawy, o których mówi się bardzo ciężko. Decyzje, żeby kogoś zgłosić do miejskiej komisji bądź porozmawiać o tym problemie, podejmuje się czasem przez rok czasu a nawet i dłużej. Naszym obowiązkiem jest pomagać takim ludziom. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw tym problemom, które zostały uwzględnione w diagnozie i chcemy poszerzyć naszą ofertę. – mówi Bogusława Wójcik, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W zmodernizowanym budynku przy ulicy Floriańskiej Komisja będzie miała do dyspozycji około 100 metrów kwadratowych powierzchni. Ponadto miasto zaoszczędzi na przeprowadzce, ponieważ roczne koszty ponoszone z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ulicy Dworcowej wynoszą 9 503,04 zł.

W naszym budynku nie będziemy musieli płacić za czynsz. Jest to lokal obszerniejszy metrażowo, zapewnia większy komfort pracy i pewnego rodzaju intymność jeśli chodzi o tego rodzaju pracę, która wymaga dyskrecji. – podkreśla Leszek Znamirowski, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Samorząd chce, aby Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczęła pracę w nowej siedzibie wraz z początkiem przyszłego roku.

Ponadto w Centrum będą prowadzone grupy psychoterapeutyczne: dla młodzieży nadużywającej alkoholu (podzielone według kategorii wiekowych: 10-16 lat i 16-24 lat), dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych (podzielone według kategorii wiekowych: 6-12 lat i 12-18 lat), grupa dla współuzależnionych oraz grupa dla ofiar przemocy.

Według wstępnych szacunków modernizacja budynku na potrzeby Centrum ma kosztować około stu tysięcy złotych. Rada Miejska podjęła w poniedziałek uchwałę o zmianie budżetu miasta Jasła, wprowadzając 50 tysięcy złotych na realizację tego przedsięwzięcia. Jak poinformował skarbnik miasta Jacek Borkowski środki te pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE