Informacje

Mianowani na mianowanych

14 nauczycieli z jasielskich przedszkoli i szkół miejskich otrzymało akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 30 sierpnia Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, wręczył akty nadania tym nauczycielom, którzy 18 sierpnia przystąpili do egzaminu, przed powołaną przez niego komisją egzaminacyjną.

Nauczyciele mianowani
Fot. © URZĄD MIASTA W JAŚLE

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego poprzedziło ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali: Anna Bożek (Przedszkole Miejskie nr 6), Lidia Zięba (Przedszkole Miejskie nr 9), Maciej Ochałek (Przedszkole Miejskie nr 9), Aneta Sajdak – Such (Gimnazjum nr 1), Agnieszka Głowacka – Piekarz (Gimnazjum nr 1), Ewa Rudnicka (Gimnazjum nr 1), Barbara Marek (Gimnazjum nr 1), Sylwia Szura (Zespół Szkół Miejskich nr 3), Joanna Wójcik (Zespół Szkół Miejskich nr 3), Anna Jagielska (Zespół Szkół Miejskich nr 3), ks. Wacław Klimek (Zespół Szkół Miejskich nr 3), ks. Łukasz Chmielewski (Zespół Szkół Miejskich nr 1), Magdalena Rak (Zespół Szkół Miejskich nr 4)oraz Tomasz Janusz (Zespół Szkół Miejskich nr 4).

Wszystkim nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego serdecznie gratulujemy.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Mianowani na mianowanych”