Informacje

Powiatowy Lekarz Weterynarii: potwierdzone przypadki wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle

INFORMUJE

W związku z potwierdzonymi przypadkami wścieklizny u zwierząt na terenie powiatu jasielskiego w miejscowościach Duląbka, Opacie, Bączal Dolny oraz Jasło, w celu ograniczenia ryzyka zagrożenia epizootycznego związanego z szerzeniem się choroby zakaźnej w zakresie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania przypadków wścieklizny należy w szczególności:

1. Przestrzegać obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zgodnie z art. 85 ust 1a w/w ustawy, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

2. Trzymać zwierzęta domowe pod ścisłą kontrolą i ograniczyć ewentualny kontakt z dzikimi zwierzętami, które mogą stanowić potencjalny rezerwuar wirusa wścieklizny.

3. Zachować szczególną ostrożność w kontaktach ze zwierzętami bezdomnymi wykazującymi nietypowe zachowanie.

4. Zachować szczególną ostrożność w czasie wycieczek do lasu i terenów, gdzie przebywają dzikie zwierzęta.

5. Ograniczyć wypas zwierząt gospodarskich na pastwiskach i wybiegach bez nadzoru.

SŁOWA KLUCZOWE