Kultura | rozrywka | edukacja

„Pożyteczne wakacje 2011”, czyli letnie harce i zabawy w Trzcinicy

W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy zakończył się projekt „Pożyteczne wakacje 2011” pod nazwą „Twórcze wakacje czyli lato na wsi”.

Pożyteczne wakacje 2011
Fot. © ARCHIWUM BIBLIOTEKI

W ramach konkursu grantowego finansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi dwudziestoosobowa grupa dzieci z Trzcinicy, które w tym roku nie wyjechały na wakacyjny wypoczynek, w sposób atrakcyjny i ciekawy spędziła letnie popołudnia.

W czasie dwutygodniowych wakacji z biblioteką odbyły się m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne, zabawy ruchowe z chustą KLANZA, a także atrakcyjne wycieczki i konkursy.

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej i Filię GBP było umożliwienie dzieciom, które zostają na wakacje w swoich domach, spędzenia tego czasu w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.

Hasłem tegorocznego konkursu wakacyjnego jest „Wizytówka mojej miejscowości”. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć wystawę promującą walory krajobrazowe i turystyczne swojej wsi. W czasie zaledwie kilku dni powstała niezwykła reklama Trzcinicy, a przy tym nieoceniony drogowskaz dla turystów. Piękne, kolorowe prace plastyczne, wykonane różnymi technikami można oglądać na zewnętrznej wystawie umieszczonej przy bibliotece.

W codziennych kilkugodzinnych zajęciach wzięło udział ogółem ponad 200 dzieci, a także wolontariusze, członkowie SRKLZJ i pracownicy GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania partnerom, sponsorom, wolontariuszom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji zadania projektowego.

Agnieszka Jeleń

SŁOWA KLUCZOWE