Informacje

Środowiskowy Dom Samopomocy zostanie przeniesiony z Folusza do Nowego Żmigrodu

Środowiskowy Dom Samopomocy znajdujący się obecnie w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu zostanie wydzielony jako odrębna jednostka organizacyjna powiatu jasielskiego i przeniesiony do Nowego Żmigrodu.

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak powiedział portalowi regionalnemu terazJaslo.pl dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu Karol Adamski, decyzja była podyktowana kilkoma czynnikami społecznymi.

To jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ Nowy Żmigród jest miejscowością, do której o wiele łatwiej jest dojechać, jest lepsza komunikacja z okolicznymi gminami. To jest głównym motywem przeniesienia. Druga sprawa to wydzielenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest uwarunkowane tym, że musi być odrębną jednostką organizacyjną. – powiedział.

Na cele Środowiskowego Domu Samopomocy zostanie zaadoptowany budynek po szkole zawodowej w miejscowym Zespole Szkół.

Niestety nie ma chętnych do szkół zawodowych w Nowym Żmigrodzie, w tym roku są tylko pierwsze roczniki w liceum ogólnokształcącym, więc mamy pewien zapas miejsca w budynkach i tam chcemy umieścić ŚDS. Będzie to wymagało pewnych robót budowlanych. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Na początku lipca br. środki w wysokości 35 tysięcy złotych na realizację inwestycji zabezpieczyli w budżecie powiatu radni. W tej chwili opracowywana jest koncepcja architektoniczna. Jak zapewnia starosta jasielski prace budowlane mają być zakończone do końca bieżącego roku i placówka będzie mogła zacząć funkcjonować w nowym miejscu od stycznia 2012 roku.

Będzie to z pożytkiem dla środowiska Nowego Żmigrodu, jak również dla młodzieży, która z ŚDS-u korzysta, ponieważ łatwiej jest dojechać do Nowego Żmigrodu, niż do Folusza przykładowo z gminy Tarnowiec czy z Jasła. Nowy Żmigród znajduje się bardziej centralnie na mapie naszego powiatu i tam ta komunikacja na pewno będzie łatwiejsza, szczególnie zimą. – podkreśla.

Przygotowanie ma być zgodne z rozporządzeniem, które mówi o tym jakie mają tam być pomieszczenia, jakie warunki ma spełnić obiekt. – dodaje Karol Adamski.

Na przeniesieniu Środowiskowego Domu Pomocy skorzysta też sama placówka w Foluszu, w której zwolni się około dziesięciu miejsc dla przyszłych pensjonariuszy. – Jeżeli Środowiskowy Dom Samopomocy zostanie wyprowadzony z DPS-u, wtedy złożymy wniosek o zwiększenie ilości pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu o dziesięć, może dwanaście osób, co oczywiście będzie miało przełożenie na finansowanie. Każdy pensjonariusz to ponad dwa tysiące złotych miesięcznie. Jeżeli uda nam się zwiększyć o dziesięć osób to ponad dwadzieścia tysięcy złotych miesięcznie na dochodach Domu Pomocy Społecznej się pojawi. Oczywiście nie tylko ten aspekt finansowy jest najważniejszy, ponieważ jest zapotrzebowanie. Do DPS-u jest kolejka, stara się bardzo dużo ludzi nie tylko z naszego powiatu. Dzwonią Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie czy mamy miejsce. Niestety w tym momencie większości musimy odmawiać, bo miejsc nie ma. – mówi Adam Kmiecik.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszcza na zajęcia dziewiętnaście osób. – Docelowo w Nowym Żmigrodzie chcielibyśmy, żeby było tam 28 miejsc. – zaznacza starosta jasielski.

Placówka funkcjonuje od października 2002 roku jako dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poprzez terapię, rehabilitację, opiekę pielęgniarsko-socjalną, zajęcia artystyczno-kulturalne czy też imprezy integracyjne ma pozwolić uczestnikom na „odnalezienie się” w codziennych sytuacjach życiowych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE