Informacje

W Jaśle ruszyła odbudowa ulic Mickiewicza, Szopena, Szajnochy i Jagiełły

Do końca września potrwa odbudowa czterech zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź odcinków dróg powiatowych leżących na terenie miasta Jasła: ulicy Mickiewicza, Szopena, Szajnochy i Jagiełły. Inwestorem jest Powiat Jasielski, a całość zadania zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych.

Ulica Mickiewicza
Ulica Mickiewicza w Jaśle.

Adam Kmiecik
Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Jasła – ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły” znalazło się na liście indykatywnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Otrzymane środki to efekt uruchomionej rządowej pomocy dla samorządów, które w maju i czerwcu ubiegłego roku najbardziej ucierpiały w wyniku katastrofalnej klęski powodzi.

Po powodzi był ogłoszony taki program rządowy „3×200”. Powiat jasielski był ujęty w tych stratach, miał możliwość aplikowania. Złożyliśmy odpowiednie wnioski, natomiast procedury trwają. Nie od nas do końca to zależy, ale remonty będą wykonane. – powiedział starosta jasielski Adam Kmiecik.

Dofinansowanie (w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa) przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (w tym powiatowi jasielskiemu) zostanie przeznaczone na odbudowę infrastruktury publicznej, w tym modernizację jezdni, wymianę chodników, modernizację sieci technicznej oraz postawienie nowego oznakowania ulic.

Inwestycja obejmuje cztery ulice na terenie miasta Jasła, których zarządcą jest powiat jasielski: Karola Szajnochy (od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły), Władysława Jagiełły (odcinek od skrzyżowania z ulicą Szajnochy do skrzyżowania z ulicą Kornela Ujejskiego), Adama Mickiewicza (od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do mostu na rzece Wisłoce) i Fryderyka Szopena (od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja w pobliżu Kościoła OO. Franciszkanów do kładki na rzece Wisłoce prowadzącej na osiedle Gądki).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania przystąpiło trzech wykonawców. Wygrała oferta miejscowej firmy: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Możemy spokojnie spać. Doświadczony wykonawca, wykonywał już wiele robót na terenie naszego powiatu. W większości przypadków były to dobrze wykonane prace. Wspominam o tym, bo mieliśmy problemy z jedną firmą spoza naszego powiatu, która nierzetelnie podchodziła do swoich obowiązków – firmą Drogbud. Niestety nie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Musieliśmy rozwiązać umowy. Te odcinki, które miał wykonać Drogbud zostały włączone do innych przetargów i na pewno w tym roku będą wykonane. – mówi Adam Kmiecik.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:
– ulica Mickiewicza: regulacja studni (7 sztuk), kratek ściekowych ulicznych (7 sztuk), pokryw studzienek telefonicznych (7 sztuk), przebudowa chodników poprzez wymianę istniejących płyt betonowych na kostkę brukową (na powierzchni 1340,50 metrów kwadratowych) oraz wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz ustawienie nowych znaków drogowych (25 sztuk);
– ulica Szopena: frezowanie pnia ściętego drzewa, regulacja studni (15 sztuk), regulacja kratek ściekowych (26 sztuk), pokryw studzienek telefonicznych (7 sztuk), wymiana płyt betonowych na kostkę brukową na chodnikach (na powierzchni 1734,70 metrów kwadratowych), wymiana krawężników, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz ustawienie nowych znaków drogowych (28 sztuk);
– ulica Szajnochy: regulacja studni (5 sztuk), kratek ściekowych ulicznych (6 sztuk), pokryw studzienek telefonicznych (2 sztuki), wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowa chodnika na powierzchni 543,40 metrach kwadratowych (wymiana płyt betonowych na kostkę brukową oraz wymiana krawężników), ustawienie nowych znaków drogowych (4 sztuki);
– ulica Jagiełły: zabezpieczenie przydrożnej skarpy płytami ażurowymi typu JOMB, regulacja studni (8 sztuk), kratek ściekowych ulicznych (19 sztuk), pokryw studzienek telefonicznych (4 sztuki), wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowa chodnika na powierzchni 1339,80 metrów kwadratowych (wymiana kostki kamiennej prostokątnej na kostkę brukową oraz wymiana krawężników), ustawienie nowych znaków drogowych (32 sztuki).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem roboty budowlane mają potrwać do końca września. Przez ten czas zarówno piesi jak i zmotoryzowani użytkownicy ruchu drogowego muszą „uzbroić się” w cierpliwość.

Nie da się niestety wykonywać prac bez utrudnień dla mieszkańców. Dzisiaj mogę jedynie przeprosić mieszkańców, że takie utrudnienia będą ale myślę, że wszyscy możemy przez jakiś czas ponosić obciążenie. Po tych remontach będzie się jeździło wygodniej i przede wszystkim bezpieczniej. – dodaje Adam Kmiecik.

Wytypowane ulice będące w bezpośrednim otoczeniu centrum Jasła to ważne odcinki komunikacyjne biegnące przez nasze miasto. Leżą w otoczeniu dużych osiedli, placówek edukacyjnych, instytucji państwowych (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), czy prywatnych zakładów pracy. Niestety od wielu lat nie były remontowane i uległy znacznemu wyeksploatowaniu. Nie pomogło nawet doraźne łatanie dziur w asfalcie czy wyrw w chodnikach. Do tego niszczycielski żywioł powodzi, który spotęgował zniszczenia w infrastrukturze komunalnej.

Jak podkreśla starosta jasielski Adam Kmiecik, zrealizowana inwestycja nie tylko polepszy komfort użytkowania dróg przez pieszych i zmotoryzowanych, zmniejszy emisję spalin oraz poziom hałasu, na czym skorzystają mieszkańcy pobliskich osiedli i domów prywatnych, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE