Informacje

Czas do szkoły

337 siedmiolatków i 51 sześciolatków rozpocznie naukę w szkole. Według informacji Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle do klas pierwszych jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów w tym roku szkolnym chodzić będzie 817 uczniów, a do przedszkoli miejskich, prywatnych oraz oddziałów przedszkolnych łącznie zapisanych jest 1159 dzieci.

Herb Miasta Jasła

Z naszych danych wynika, że rodzice coraz chętniej posyłają sześcioletnie dzieci do szkoły. Jeszcze tylko w tym roku rodzice mogli wybrać: pozostawić dziecko w przedszkolu czy posłać do pierwszej klasy – tłumaczy Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty w UMJ.

W związku z tym, iż w przyszłym roku szkolnym (2012/2013) dzieci sześcioletnie będą musiały rozpocząć edukację szkolną, Miasto Jasło przygotowało propozycję wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich.

Zaproponowaliśmy utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych: przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy Zespole Szkół Miejskich nr 4, tak by wszystkie chętne dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych. Liczba zgłoszonych dzieci nie była jednak wysoka, dlatego też powstał tylko jeden taki oddział, przy Szkole Podstawowej nr 2 – dodaje A. Dacyl.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE