Informacje

Jasło w Brukseli

O mieście innowacji, walorach turystycznych Jasła oraz podkarpackim winie mówił podczas wizyty w Parlamencie Europejskim, Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła. Jasło w Brukseli reprezentowali także przedstawiciele Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, którzy wraz z burmistrzem przybyli do PE na zaproszenie Mirosława Karapyty, marszałka województwa podkarpackiego.

Wizyta studyjna w Brukseli
Fot. © ARCHIWUM URZĘDU MIASTA JASŁA

Wizyta została podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczyła prezentacji „Innowacyjne Podkarpackie”, podczas której burmistrz przybliżył temat, tworzącego się projektu Innowacyjnych Technologii im. Ignacego Łukasiewicza, w którym uczestniczą oprócz głównego beneficjenta – Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, największe firmy z terenu miasta Jasła oraz dwie uczelnie: Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Błogosławionego Władysława Findysza i Politechnika Świętokrzyska. – Projekt ma być impulsem do otwarcia Jasła na innowacyjne rozwiązania związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii przemysłowych, a także wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań w innych gałęziach działalności miasta – podkreślał podczas prezentacji Andrzej Czernecki.

Delegacja z Podkarpacia spotkała się także z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim. Spotkanie, połączone z promocją podkarpackiego wina, odbyło się w starym przedstawicielstwie Rzeczypospolitej w Brukseli. Zdaniem Andrzeja Czerneckiego tegoroczne objecie patronatem VI Międzynarodowych Dni Wina przez Ministra Rolnictwa i Wsi oraz przez Marszałka Województwa Podkarpackiego przyczyni się do wzrostu rangi imprezy w kraju i za granicą.

Kolejną odsłoną wizyty delegacji z Jasła, było spotkanie z dziennikarzami, na którym zaprezentowano walory turystyczne Podkarpackiego Trójmiasta. Szersza promocja tej inicjatywy, wspólnie z przedstawicielami Krosna i Sanoka, odbędzie się w pierwszej połowie 2012 roku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE