Informacje

Ochrona przed powodzią

Małgorzata Chomycz, wojewoda podkarpacki gościła dzisiaj na zorganizowanej przez burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego konferencji prasowej dotyczącej zatwierdzenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

Małgorzata Chomycz, wojewoda podkarpacki

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zadanie pod nazwą „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa i Dukla” znalazło się na 33 pozycji w przyjętym przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska „Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Program ma być realizowany w latach 2011-2030.

Na temat zbiornika Kąty – Myscowa przelało się przez wiele lat już morze słów, ja takich słów przelewać nie będę, tylko powiem konkretnie. W sierpniu został zatwierdzony program przez Prezesa Rady Ministrów. 6 października b.r. będzie ogłoszony przetarg na uzupełnienie raportu środowiskowego i inwentaryzację środowiskową, które są potrzebne do uzyskania pozwoleń. Natomiast 7 października przedstawiciele Banku Światowego przeprowadzą kontrolę pracy pod względem uzyskania wymaganych dokumentacji, tak, żeby można było w niedługim czasie przystąpić do realizacji inwestycji – mówiła wojewoda Małgorzata Chomycz.

W rzeczowy zakres zadania nr 33 ma m.in. wejść: opracowanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisłoki, modernizacja istniejących obwałowań, w tym ich zabezpieczenie przeciwfiltracyjne w podłożu, ochrona przed powodzą w zlewni Jasiołki i Ropy, regulacje potoków dla ograniczenia zagrożenia przeciwpowodziowego, a także budowa zbiornika Katy-Myscowa.

Przyjęcie tego programu jest szczególnie ważne dla miasta Jasła, dlatego, że oprócz tego, że numeratywnie wskazuje budowę zbiornika Kąty – Myscowa, to także jest w tym zadaniu mowa o zabezpieczeniach rzek: Wisłoki, Ropy i Jasiołki. Powódź z 2010 roku pokazała, że wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej jest dla miasta niezwykle potrzebne – mówił Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, który przypomniał również, że miasto Jasło wspólnie z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie opracowało koncepcję pn.„Wariantowa koncepcja programowo – przestrzenna ochrony przed powodzią terenów położonych na terenie miasta Jasła w zlewni rzek Wisłoki, Ropy, Jasiołki oraz potoku Warzyckiego wraz z ich dopływami”.

W koncepcji tej wyszczególnione są z potrzeby w zakresie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Jasła. Mam nadzieję, że zadania tam ujęte, w ramach tego programu, będą realizowane priorytetowo, a miasto Jasło traktowane będzie w sposób szczególny.

Podczas konferencji poruszono również sprawę budowy wałów przeciwpowodziowych na terenie Osiedla Gądki. Wojewoda przekazała informację, iż dokumentacja dotycząca tego obwałowania przygotowywana przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie jest już prawie zakończona i być może jeszcze w tym roku rozpoczną się już prace, a wykonawcy rozpoczną pracę przy obwałowaniu.

Według zapowiedzi burmistrza już w przyszłym tygodniu ma odbyć się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Miasta Jasła, na którym mają zostać sprecyzowane priorytetowe zadania do realizacji oraz harmonogram realizacji tych inwestycji.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE