Informacje

Ścieżki rowerowe na osiedlu Gądki w 2013 roku?

Miasto Jasło przy współpracy z miastem Krosnem, powiatem jasielskim, miastem Truskawcem oraz Samborską Radą Rejonową chce realizować wspólny projekt pod nazwą „Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki”. Całość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 9,5 miliona złotych.

Ścieżki rowerowe na Gądkach
Wały na osiedlu Gądki. Tu mają powstać ścieżki rowerowe.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podczas piątkowej „nadzwyczajnej” sesji radni miejscy wyrazili zgodę na wspólną realizację zadania przez polskich i ukraińskich partnerów. Pozwoli to urzędnikom na zawarcie odpowiednich umów partnerskich złożenie odpowiedniej dokumentacji pomiędzy stronami oraz złożenie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych. Termin mija z końcem września bieżącego roku.

Chodzi o Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Szacunkowa wartość zadania po stronie naszego miasta wynosi 2 miliony złotych, z czego 200 tysięcy złotych to wkład własny.

Miasto Jasło po swojej stronie chce udostępnić mieszkańcom przestrzeń rekreacyjną w postaci ścieżek rowerowych. – Będą prowadzić po koronie i u podstawy wałów otaczających Gądki, praktycznie zaczynając od kładki przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzącej przez Wisłokę i będzie można dojechać bezpiecznie do kościoła na osiedlu Rafineryjnym. – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Jak podkreśla gospodarz miasta, utwardzenie korony wałów i udostępnienie go rowerzystom nie wpłynie na jego dewastację. – Utwardzenie korony wału jest zabiegiem korzystnym. Oczywiście, nie możemy kłaść nawierzchni takiej, która będzie sprzyjała psuciu się technicznemu tego obwałowania, natomiast to, że jest zgodą na lokalizację na koronie wałów jest zgodą, którą wyraził nam Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych czyli ta instytucja, która odpowiada za utrzymanie obwałowania. Z całą pewnością jest to bezpieczne. – powiedział Andrzej Czernecki.

Burmistrz dodaje, że w ramach zadania nie będzie przewidziane oświetlenie. – Chyba, że będzie to oświetlenie w postaci lamp nie połączonych kablami między sobą, ponieważ tutaj musiałoby się ingerować głębiej w samą konstrukcję wału. To jest niebezpieczne. Możliwość zamontowania oświetlenia hybrydowego może być wzięta pod uwagę w przyszłości, ale to okaże się co mieszkańcy, czyli użytkownicy tych ścieżek rowerowych będą na ten temat sądzić. Jeżeli będzie taka potrzeba to będziemy na ten temat dyskutować.

Docelowo na terenie całego Jasła rowerzyści mają mieć do dyspozycji około 42 kilometry ścieżek rowerowych.

W ramach projektu powiat jasielski chce wybudować ścieżki rowerowe na odcinku Krempna-Ożenna (1,5 miliona złotych), miasto Krosno – zagospodarować Plac Papieski (2,5 miliona złotych), Truskawiec – wybudować i oznakować alejki parkowe w centrum miasta (3,1 miliona złotych), a Samborska Rada Rejonowa – oznakować ścieżki rowerowe w Samborze (400 tysięcy złotych).

Jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania to okres jego realizacji planowany jest na lata 2013-2014.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ścieżki rowerowe na osiedlu Gądki w 2013 roku?”

  1. Proponuję przeprowadzić akcję, która uświadomiła by właścicieli psów , że spacerując po wałach psy powinny być prowadzone na smyczy i z założonym kagańcem.Oprócz właścicieli psów w tamtym rejonie spacerują również osoby z małymi dziećmi . Na zwróconą uwagę właściciele psów reagują agresywnie. Należy i pomyśleć o scieżkach dla psów.