Informacje

„Zielony Rynek” z nowym obliczem?

Miasto przygotowuje się do składania wniosku w ramach programu „Mój Rynek”, którego ogłoszenie zapowiadane jest na październik br.

Wizualizacja

Wizualizacja

© Wizualizacje Zielonego Rynku w Jaśle

Pozwoli to na dofinansowanie inwestycji polegającej między innymi na zadaszeniu targowiska. Przygotowywany jest już projekt budowlany nowego zagospodarowania zielonego rynku, według którego ma powstać: zadaszenie, stanowiska handlowe, nowa nawierzchnia placu, a także węzeł higieniczno-sanitarny dla sprzedających artykuły spożywcze.

Obecnie targowisko na placu Bartłomieja swym wyglądem pozostawia wiele do życzenia. Chcemy zrobić wszystko, aby poprawić warunki pracy właścicieli stoisk, a także sprawić, by kupujący mieli lepszy dostęp do oferowanych przez kupców produktów – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Głównym założeniem projektowym jest poprawienie funkcjonalności placu zarówno dla klientów, jak i ludzi, dla których „targowica” jest miejscem pracy. Większe otwarcie placu dla kupujących i możliwość lepszej ekspozycji towarów dla handlujących. W tej chwili wąskie ławki i wąskie przejścia pomiędzy nimi powodują, że sam środek placu jest praktycznie niewykorzystywany. Nowe zagospodarowanie zielonego rynku ma to zmienić.

Stoiska zaprojektowane są w taki sposób, aby plac stał się bardziej przestrzenny, czytelny i uporządkowany, a to będzie ułatwiać kupującym dostęp do oferowanych towarów. Ławy tworzą przymknięte bardziej bezpieczne enklawy dla sprzedających, oddzielając ich od ciągów komunikacyjnych dla kupujących. W związku ze znaczną poprawą handlu przy zapewnieniu możliwości parkowania samochodów dla klientów proponujemy lokalizacje bezpośrednio na płycie placu zespołu parkingów od strony północnej i zachodniej – tłumaczy architekt Magdalena Łachańska.

Środki na budowę i modernizację targowisk w ramach programu „Mój Rynek” mają pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dotacja na budowę targowiska będzie mogła wynieść do 1 mln zł. Będą się o nią mogły ubiegać gminy i związki gminne. Dofinansowanie będzie jednak przyznawane tylko na targowiska usytuowane w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE