Informacje

Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zmiana przepisów dotyczyć będzie przede wszystkim sposobu odbioru śmieci. Do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali z firmami umowy na odbiór odpadów z posesji.

Spotkanie z wiceministrem Stanisławem Gawłowskim
Fot. © Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

W myśl nowych przepisów, gminy w przetargach wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą w gminie opłatę za ich gospodarowanie. Uwzględnia ona koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów. – Ta ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2012 roku, ale w kilku etapach. 1 stycznia 2012 roku powstanie rejestr przedsiębiorców, którzy chcą świadczyć usługi związane z gospodarką odpadami na danym terenie. Rejestr będzie sprowadzał się do tego, że gmina będzie ewidencjonować wszystkich tych, którzy spełniają wymogi ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Samorządy województw w porozumieniu z samorządami gminnymi przygotują tzw. regiony odpadowe, czyli. podzielą swoje województwa na regiony i określą, w którym miejscu postanie zakład gospodarki odpadami. – wyjaśnia Stanisław Gawłowski, Wiceminister Środowiska.

Jednym z podstawowych warunków utworzenia zakładu utylizacji na danym terenie jest liczba mieszkańców, która musi wynosić minimum 150 tysięcy. – Im więcej mieszkańców, tym lepiej, bo niższy koszt jednostkowy przetwarzania tych odpadów – dodaje Wiceminister.

Obecnie wszystkie gminy Powiatu Jasielskiego korzystają z zakładu unieszkodliwiania odpadów w Krośnie. – Jesteśmy na etapie planowania i rozbudowania gminnej infrastruktury służącej do gospodarowania tymi odpadami – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Do końca przyszłego roku władze gminne będą miały obowiązek przygotowania stosownych uchwał, które określą sposób poboru opłaty. – Daliśmy trzy warianty do wyboru: opłata pobierana od każdego mieszkańca na terenie gminy, od powierzchni mieszkalnej oraz trzecia możliwość związana z opłatą od wody. My nie narzucamy, który wariant ma zostać wybrany przez gminę. To władze same o tym zadecydują – tłumaczy Stanisław Gawłowski.

System zacznie w pełni funkcjonować od 1 lipca 2013 r. Wówczas uchwały rad gmin wejdą w życie i samorządy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami. Zanim ustawa zacznie obowiązywać gminy powinny rozpocząć kampanię informacyjno-edukacyjną wśród swoich mieszkańców, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu – Aby zadziałał potrzebny jest proces edukacji. Założyliśmy, że potrzeba na to 6 miesięcy, żeby nikt nie był zaskoczony zmianą systemu gospodarowania odpadami – podkreśla Wiceminister.

Dla Powiatu Jasielskiego właściwa gospodarka odpadami ma szczególnie ważne znaczenie. – Chcemy funkcjonować jako powiat turystyczny, a nieodłącznym tego elementem jest właściwa gospodarka odpadami. Te informacje, które Pan Minister przywiózł, w znacznym stopniu przybliżają nas do tego, aby gminy we właściwy sposób gospodarowały odpadami, a przede wszystkim, aby nasze środowisko było czyste, sprzyjające mieszkańcom i gościom, którzy nas odwiedzają – podkreśla Starosta Jasielski.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE