Informacje

Dzień Edukacji Narodowej w ZS nr 3 w Jaśle

W dniu 14 października odbyły się w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Po Mszy Św. w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się uroczysta akademia.

Dzień Edukacji Narodowej w ZS nr 3 w Jaśle
Fot. © AGNIESZKA MACZUGA

Dyrektor ZS nr 3 Mariusz Pochroń, powitał grono pedagogiczne, młodzież, rodziców oraz przybyłych na uroczystość zaproszonych gości: Franciszka Miśkowicza, Wicestarostę Jasielskiego, Zbigniewa Drankę, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

W swoim przemówieniu przedstawił historię tego święta, podkreślając, że jest to nie tylko święto nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ale także święto uczniów i ich rodziców.

Pamiętajmy, że tylko zaangażowanie i dobra współpraca wszystkich stanowi podstawę właściwego funkcjonowania szkoły. To szkoła i dom mają zapewnić pełny rozwój młodego człowieka aby uczynić go odpowiedzialnym i samodzielnym. Dzisiejszy dzień to dobra okazja do przeanalizowania dotychczasowych działań a także do podkreślenia starań jakie powinniśmy czynić aby dobrze wykształcić i wychować młode pokolenie – mówił Mariusz Pochroń, dyrektor ZS nr 3.

Złożył on również serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom, dziękując za cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w wychowanie młodzieży. Uczniom życzył aby traktowali szkołę nie tylko jako miejsce zdobywania wiedzy ale także jako miejsce rozwijania swoich talentów i uzdolnień.

Następnie odczytany został list Adama Kmiecika Starosty Jasielskiego, skierowany do nauczycieli, pedagogów, dyrektorów i pracowników powiatowych szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Okolicznościowe życzenia przekazali zebranym: Franciszek Miśkowicz – Wicestarosta Jasielski, Zbigniew Dranka – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu oraz Ewa Budziak, przewodnicząca Rady Rodziców.

Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, podsumowane przesłaniem do młodzieży wygłoszonym przez Tadeusza Kalitę, kierownika laboratorium.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie nagród nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała 18 osobowa grupa młodzieży ZS nr 3 w Jaśle pod kierunkiem Edyty Jamrogiewicz, nauczycielki języka polskiego.

(Zespół Szkół nr 3 w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE