Informacje

Dziesięć lat PSW w misji edukacyjnej na Podkarpaciu

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. błogosławionego księdza Władysława Findysza w Jaśle świętuje dziesięciolecie działalności edukacyjnej na Podkarpaciu. Przez ten okres mury uczelni opuściło ponad trzy tysiące absolwentów. To cenieni fachowcy poszukiwani na lokalnym rynku pracy.

Stanisław Polański
Stanisław Polański, rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Placówka powstała w 2001 roku pod szyldem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Lesku. – Chcieliśmy, żeby nazwa odpowiadała potrzebom zawodowym. – wspomina Stanisław Polański, rektor uczelni.

Dwa lata po jej założeniu przeniosła swoją siedzibę do Jasła. – Początki były ciężkie – przyznaje Paweł Polański, wicekanclerz uczelni.

Po przeprowadzce do naszego miasta szkoła zajęła kilka niewielkich pomieszczeń w budynku byłego zakładowego domu kultury przy ulicy 3-go Maja. Co raz większe zainteresowanie ze strony młodzieży kształceniem się w rodzinnych stronach spowodowało to, że uczelnia musiała podjąć decyzję o przenosinach do innego lokalu. W 2009 roku uroczyście oddano do użytku nowoczesny obiekt przy ulicy Na Kotlinę.

Budynek jest „inteligentną” jednostką, którą wykorzystują studenci. – mówi Paweł Polański. Znajdują się tu wszechstronne aule wykładowe z dostępem do technologii multimedialnych, klasopracownie, pracownia komputerowa, uczelniane biuro karier oraz dziekanat.

Uczelnia zmieniła też nazwę na Podkarpacką Szkołę Wyższą, która za swojego patrona przyjęła błogosławionego księdza Władysława Findysza, byłego proboszcza z Nowego Żmigrodu. Było to spowodowane uruchomieniem nowych specjalności w procesie kształcenia tak, by być konkurencyjnym na rynku edukacyjnym.

Rynek się zapełnił hotelarzami. Wobec tego musieliśmy szukać następnych specjalności, które by zapewniały po ukończeniu tejże specjalności zatrudnienie. Taką specjalnością na kierunku ekonomia była ekonomika handlu i usług, a więc szkolenie kadr dla firm handlowych. Następna specjalność to rachunkowość, a więc szkolenie kadr dla działów związanych z księgowością, dla biur rachunkowych. Jest duże zainteresowanie studentów tymi dwoma specjalnościami. Utworzyliśmy kierunek transport. W 2007 roku żadna z Podkarpackich uczelni nie miała go. Wtedy uruchomiliśmy najpierw specjalność logistyka, transport, a po roku inżynierię ruchu. Spotykając się z samorządami doszliśmy do wniosku, że brakuje im fachowców dla gospodarki przestrzennej. W związku z tym opracowaliśmy wniosek, który został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku przeprowadziliśmy pierwszy nabór na specjalności projektowanie obszarów górskich oraz projektowanie rozwoju regionalnego i przestrzennego. – mówi Stanisław Polański.

Misją uczelni jest szybkie reagowanie na obecne potrzeby rynku pracy. – Stawiamy nie tylko na dydaktykę, ale też na wykształcenie praktyczne, aby student po zakończeniu naszej uczelni znalazł pracę. Z roku na rok co raz większy procent naszych absolwentów znajduje pracę na naszym rynku. – mówi Paweł Polański.

Adam Kmiecik, starosta jasielski: – Podkarpacka Szkoła Wyższa jest bardzo ważnym elementem naszego powiatu, nie tylko edukacyjnym, ale również ogólnorozwojowym. Dzięki temu, że szkoła funkcjonuje w Jaśle, możemy kształcić specjalistów na miejscu. Szkoła kształci w interesujących kierunkach i potrzebnych dla gospodarki krajowej, jak i naszego powiatu. Częściowo absolwenci znajdują pracę w powiecie jasielskim, ale nigdy nie jest tak, że wszyscy absolwenci od razu są zatrudnieni. Natomiast kwestia zdobytych umiejętności zaprocentuje tym, że prędzej czy później tą pracę znajdą.

Od przyszłego roku akademickiego na uczelni będzie można kontynuować naukę na poziomie magisterskim. – W tej chwili naczelnym priorytetem są starania o uruchomienie na kierunku ekonomia studiów drugiego stopnia magisterskich. Mamy na ukończeniu wniosek i w najbliższym czasie przekażemy go do ministerstwa. – dodaje Stanisław Polański.

Podkarpacka Szkoła Wyższa jest też otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Od kilku lat w murach uczelni odbywają się zajęcia Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a w bieżącym roku – w partnerstwie z miejskim samorządem – rozpoczęto realizację projektu pod wdzięczną nazwą „Jasielski Uniwersytet Dziecięcy”.

Teraz będziemy realizować program oceny organizacji ruchu na terenie miasta. Do tego są potrzebne szczegółowe badania naukowe, jest do tego potrzebne specjalne oprogramowanie, zespół fachowców. Szkoła to posiada. Chciałem podziękować panu rektorowi, że „przygarnął” Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, który cieszy się coraz większą popularnością. To jest przykład, że można współpracować na wielu polach. – powiedział portalowi terazJaslo.pl Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Deklaruje też pomoc w organizacji studenckich juwenaliów, które ostatni raz miały miejsce w 2006 roku. – Dla mnie to była zaskakująca przerwa. Z mojej strony jest wielkie poparcie dla tej idei. Mam nadzieję, że młodzież się zorganizuje i będziemy mogli korowody bawiących się żaków oglądać w mieście.

Dokonania uczelni zachwala też wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, który podczas konferencji jubileuszowej wystąpił z wykładem pod hasłem „Mechanizmy rozwoju gospodarczego w Polsce”.

Mieczysław Kasprzak
Mieczysław Kasprzak, wiceminister gospodarki w rządzie PO-PSL.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Mamy określone osiągnięcia i naprawdę polska gospodarka ma się czym pochwalić. – mówił wiceminister.Dostrzegają to inni na zewnątrz. Cały świat to dostrzega. Inwestorzy do nas przyjeżdżają, a my mówimy, że polska gospodarka ma się źle. Nie, polska gospodarka ma się dobrze. Jeżeli ten kierunek będzie podtrzymany jak do tej pory, czyli będziemy przystosowywać prawo do europejskiego, co nam się bardzo dobrze udaje, jeżeli będziemy wspierać innowacyjność i przedsięwzięcia, które przyniosą dobre dochody na przyszłość, jeżeli będziemy wspierać młodych ludzi w tworzeniu nowych miejsc pracy to efekty będą.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI Posłuchaj wypowiedzi dla portalu terazJaslo.pl:

Referaty wygłosili również: prof. dr hab. Zbigniew Zioło („Rola edukacji akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego”), prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański – „Rola Podkarpackiej Szkoły Wyższej w strukturze regionalnej województwa podkarpackiego” oraz prof. dr inż. Ryszard Maciołek („Rola wyższego szkolnictwa niepublicznego w kraju”).

Patronat medialny nad konferencją objął m.in. portal regionalny terazJaslo.pl.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 odbędzie się 8 października (sobota) o godzinie 11:30 w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej (aula główna). W programie: hymn państwowy, powitanie gości, wystąpienie inauguracyjne J.M. Rektora prof. nadzw. dr inż . Stanisława Polańskiego, immatrykulacja studentów I rok, Gaudeamus Igitur, wystąpienia zaproszonych gości oraz wykład inauguracyjny pt. „Uczelnie niepubliczne w Polsce – 20 lat w edukacji” wygłosi prof. dr inż. Ryszard Maciołek – Prorektor ds. rozwoju, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Jubileusz 10-lecia PSW Jasło

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE