Informacje

Jasło i Truskawiec – miastami partnerskimi

Miasta Jasło i Truskawiec podpisały umowę partnerską o współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w celu pogłębienia kontaktów między mieszkańcami obydwu miast. Umowę podpisali Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła oraz Rusłan Kozyr, burmistrz Truskawca, w Truskawcu na Ukrainie, 18 października br.

Podpisanie umowy partnerskiej
© Fot. URZĄD MIASTA JASŁA

Umowa partnerska z Truskawcem jest ukoronowaniem ponad dziesięciu lat współpracy pomiędzy naszymi miastami. Chcemy wykorzystać w jak najwyższym stopniu możliwości, które daje nam współpraca transgraniczna, dlatego też końcem września bieżącego roku zostały złożone dwa projekty, w których uczestniczy zarówno miasto Jasło jak i Truskawiec – mówił Andrzej Czernecki.

Współpraca z Truskawcem rozpoczęła się w grudniu 2000 roku podpisaniem Listu Intencyjnego. Kolejnym etapem dalszych wspólnych działań było porozumienie o współpracy, które zostało zawarte 2005 roku. Następnie w 2006 roku została podpisana umowa partnerska dla celów wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska”. W 2010 roku Truskawiec był partnerem i aktywnie realizował projekt „Wyszehradzki Festiwal Folklorystyczny” współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W 2011 roku Truskawiec podpisał dwie deklaracje partnerskie, umożliwiające przystąpienie do złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Pierwszy projekt to „Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki”– lider Powiat Jasielski, drugi: „Wzmocnienie współpracy polsko – ukraińskiej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” – lider Miasto Jasło.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE