Informacje

Karpackie niebo w przewodnikach turystycznych

Z wizytą w Jaśle przebywali przedstawiciele branży turystycznej. W ramach programu Study Tour „Pod Karpackim Niebem“ odwiedzili m. in. obserwatorium astronomiczne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Karpackie Niebo

Karpackie Niebo

© Fot. Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

Study Tour stanowi jeden z elementów promocji projektu „Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko – słowackiego pogranicza”, realizowanego jest przez Powiat Jasielski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, gdzie partnerem wiodącym jest Vihorlatská Hvezdáreň (Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne) w Humennem.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt do prowadzenia obserwacji i prezentacji, przeznaczony specjalnie dla turystów i uczniów. W odpowiednie urządzenia zostały wyposażone także sale dydaktyczne oraz sala audiowizualna na poddaszu szkoły. Obserwatorium astronomiczne w Jaśle, które funkcjonuje od stycznia br. jest jednym z trzech w kraju, które posiada tak dużą instalację.

Całkowity koszt projektu wyniósł 1.246.521,40 euro, przy czym wysokość wkładu finansowego ze strony Powiatu Jasielskiego wyniosła 89.200,00 euro, co stanowi 15%, a pozostałe 85% zostało pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Study Tour, które zorganizowane zostało już po raz drugi, ma na celu promocję naszego regionu oraz jego produktów turystycznych. – Karpackie Niebo to świetny produkt, który można sprzedać turystom. Będę się starał nawiązać współpracę i prowadzić wycieczki do tego obserwatorium. Chcę, żeby turyści zobaczyli jak wygląda karpackie niebo – mówi Jerzy Tomaszkiewicz, przewodnik beskidzki.

Projekt „Karpackie Niebo“ służy także wymianie doświdaczeń i wiedzy w dziedzinie astronomii związanej z turystyką oraz wiedzy naukowej i praktycznej związanej z astronomią, przekazywanej uczniom, nauczycielom i turystom. – Karpackie Niebo ma na celu wypromowanie miejsc turystycznych związanych z astronomią, m.in. pod kątem zwiedzania przez turystów. Aby to zrobić, musimy dotrzeć do grupy ludzi, którzy to wprowadzą, czyli do przewodników, organizatorów turystyki, biur podróży. Dlatego też zaprosiliśmy ich na Study Tour „Pod Karpackim Niebem”, gdzie pokazujemy im te miejsca, od Niepołomic poprzez Wiśniową aż po Krosno i Jasło, które są związane z astronomią – mówi Robert Bury, koordynator projektu „Karpackie Niebo”.

Wśród uczestników Study Tour byli także członkowie wielu organizacji związanych z astronomią, którzy planują budowę podobnych obiektów na swoim terenie. – Przyjechaliśmy tu, żeby zapoznać się z obserwatoriami na Podkarpaciu. Chcemy wybudować obserwatorium astronomiczne na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, brakuje nam jednak funduszy. Chcieliśmy podpatrzeć, jak to zostało tu zorganizowane, w jaki sposób zostały pozyskane środki, bo nie mamy na razie żadnych funduszy – mówi Ryszard Rejment, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z oddziału w Częstochowie.

Pokazy astronomiczne są ciekawą alternatywą turystyczną w nocy lub zimą. To z kolei krok w stronę turystów z tych krajów europejskich, gdzie o ciemne niebo bardzo trudno.

Nasze Liceum odwiedzają liczni goście, także z zagranicy. Okazuje się, że zainteresowaniem niebem i naszym obserwatorium jest dość spore, a profesjonalny sprzęt, który mamy pozwala na obserwacje zarówno bliskiego, jak i głębokiego nieba – mówi Ryszard Prajsnar, nauczyciel fizyki z I LO w Jaśle.

Od stycznia tego roku przez obserwatorium przewinęło się już ponad 2 tysiące osób. – Uważam, że cele, które zostały założone w projekcie są dobrze realizowane. Patrząc na zainteresowanie mieszkańców i turystów uważam, że to był trafiony pomysł, że to miejsce jest potrzebne – podkreśla Robert Bury.

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE