Informacje

Nagrody Zarządu Powiatu dla nauczycieli

18 pedagogów ze szkół ponadgimnzjalnych oraz placówek dydaktycznych podległych Starostwu Powiatowemu w Jaśle otrzymało nagrody Zarządu Powiatu w Jaśle.

Nagrody Zarządu Powiatu dla nauczycieli

Nagrody Zarządu Powiatu dla nauczycieli

Fot. © Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

Jest to dowód uznania z szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz zaangażowanie w podejmowaniu działań na rzecz dziecka, rodziny i środowiska.

Zarząd Powiatu docenił Waszą niełatwą pracę. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za trud, jaki wkładacie każdego dnia w edukację naszej młodzieży. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, ci młodzi ludzie zdobywają nie tylko wiedzę, ale zachęceni przez Was, rozwijają swoje umiejętności i talenty. Życzę Państwu, aby pasja, z jaką wykonujecie swoją pracę niosła ze sobą kolejne sukcesy w następnych latach. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę pomyślności oraz sukcesów zawodowych i osobistych – gratulował Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Wśród osób, które zostały uhonorowane Nagrodą Zarządu Powiatu w Jaśle w tym roku znaleźli się wychowawcy i dydaktycy: Jolanta Mercik i Halina Dubiel z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle, Jerzy Chlost i Zdzisław Świątek z Centrum Kształcenia Praktycznego, Joanna Wojtowicz i Maria Rak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, Justyna Cyran z Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych, Grzegorz Lenar z Zespołu Szkół Technicznych, Leonarda Pasterczyk z Bursy Międzyszkolnej, Marta Leśniak z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Magdalena Skiba z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Agnieszka Wójcik z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, Małgorzata Czeluśniak i Agnieszka Kuczała z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, Dariusz Pelc z Zespołu Szkół w Trzcinicy, Magdalena Pawluś z Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz Barbara Błażejewska i Edyta Jamrogiewicz z Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.

W uroczystym spotkaniu z nauczycielami uczestniczyli także pozostali członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle: Franciszek Miśkowicz, Wicestarosta Jasielski, Henryk Motkowicz i Jan Urban.

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE