Informacje

Nauczyciele docenieni przez burmistrza

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, piętnastu nauczycieli szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, odebrało nagrody Burmistrza Miasta Jasła.

Nagrodzeni nauczyciele
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Podczas spotkania burmistrz Czernecki wyraził słowa uznania dla pracy nauczyciela, która bardzo często jest pracą niełatwą. – Docenienie państwa pracy jest bardzo ważne tym bardziej, że oświata znajduje się teraz w bardzo trudnej sytuacji. Wierzę jednak, że uda się nam pokonać wszelkie trudności w taki sposób, by były one najmniej odczuwalne. Z wielu stron pada podpowiedź, że najprostszym rozwiązaniem byłaby likwidacja szkół. Ja jestem z dala od takich rozwiązań – zapewniał burmistrz.

Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła otrzymali: Maria Pankiewicz (ZSM Nr 1), Krystyna Czeluśniak (ZSM Nr 2), Barbara Kopeć (ZSM Nr 3), Katarzyna Żelińska (ZSM Nr 4), Urszula Zagórska (ZSM Nr 5), Maria Zajchowska (Gim. Nr 1), Lucyna Szarek (Gim. Nr 1), Anna Kita (SP Nr 2), Ewa Bystrzanowska (SP Nr 4), Aleksandra Piękoś (SP Nr 4), Mariusz Kowalski (SP Nr 7), Barbara Szczepańska (SP Nr 10), Grażyna Mikuś (PM Nr 10), Halina Jakubiec (PM Nr 1), Anna Kamińska-Grzesiak (SP Nr 4).

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Nagroda może być przyznawana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nauczyciele docenieni przez burmistrza”