Informacje

Rewitalizacja wojennej nekropolii w Osobnicy

Do niedawna zaniedbany cmentarz wojenny w malowniczo położonym zakątku miejscowości Osobnica dzięki zabiegom restauratorskim odzyskuje dawny blask. Obiekt po rewitalizacji ma być kolejną turystyczną wizytówką gminy Jasło położoną na trasie licznych wojennych nekropolii.

Cmentarz wojenny w Osobnicy

Cmentarz wojenny w Osobnicy

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Znajdujący się przy drodze powiatowej z Osobnicy do Dębowca cmentarz wojenny nr 17 jeszcze przed kilkoma miesiącami „straszył” przejeżdżających swoim wyglądem i w niczym nie przypominał historycznej pamiątki po osobach, które oddały życie w walce o niepodległość naszej Ojczyzny.

Znajdujący się w tle malowniczy pejzaż Beskidu Niskiego zakłócały zdewastowane murowane nagrobki oraz pourywane żeliwne krzyże, na których była wyryta data mówiąca o „lokowaniu” nekropolii w tym miejscu. Nie było też wyraźnie wytyczonych granic, stąd też miejsce to popadało w zapomnienie.

Dzięki podjętej przez Urząd Gminy w Jaśle rewitalizacji obiekt zaczął odzyskiwać godny blask, jaki przysługuje miejscom pamięci narodowej.

Co roku występujemy do wojewody o dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych z pierwszej i drugiej wojny światowej. Uzyskujemy w miarę wystarczające środki, że możemy je odnowić, przeprowadzić renowację nagrobków. Powiedziałbym tak, że starania z naszej strony o te pieniądze i wykonywanie tego powoduje to, że wojewoda widzi te potrzeby u nas i z tego jestem zadowolony. Jest to pozytywna wizytówka pamięci o tych, co zostawili życie na naszej ziemi. – mówi Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Remont został przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowaną dokumentacją historyczno – odtworzeniową. Teren zajmujący powierzchnię blisko jednego ara został ogrodzony, zostały wyraźnie wytyczone mogiły oraz postawione postumenty, na których w przyszłości będą odtworzone krzyże nagrobne. Wszystko zgodnie z przypuszczalnym wyglądem sprzed kilkudziesięciu lat.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Czytaj również:
(03.04.2011) Kolejna wojenna nekropolia w Osobnicy doczeka się renowacji
SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Rewitalizacja wojennej nekropolii w Osobnicy”

  1. O środki trzeba zabiegać. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa dysponuje co roku określona kwotą na odnowę i renowację miejsc pamięci narodowej. Niegdyś ŚP Przewożnik nie zapominał o Podkarpaciu. Ważnym zagadnieniem jest to, by samorządy gmin dostrzegały tą sprawę. Jasielska Gmina sukcesywnie zabiegała o środki, przygotowując w tym celu dokumentację do ROPWiM istniejących miejsc. Znam to zagadnienie z czasów końcówki województwa krośnieńskiego, będąc Sekretarzem WKOPWiM w Krośnie.