Informacje

W Zespole Szkół Budowlanych wzorowo promują zdrowie

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle może pochwalić się wojewódzkim certyfikatem „Szkoły Promującej Zdrowie”. Placówka bierze aktywny udział w programie już od siedmiu lat.

Certyfikat
CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Głównymi priorytetami w edukacji prozdrowotnej w jasielskiej „Budowlance” są działania w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych oraz walki ze stresem. Pedagodzy realizują zagadnienia poprzez specjalnie przygotowane programy („III Elementarz czyli program 7 kroków”, „Dziękuję nie – profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych”, „Jak zadbać o swoją przyszłość” – profilaktyka antynikotynowa, „Różowa wstążeczka” – profilaktyka raka piersi, „Bez ryzyka” – profilaktyka AIDS), organizację konkursów i olimpiad tematycznych, współpracę z instytucjami pozaszkolnymi oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego trybu życia.

Zespół Szkół Budowlanych spełnia standardy szkoły promującej zdrowie, podejmując systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej, swoją pracę poddaje rzetelnej ewaluacji, a swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi. – informuje Ilona Tuleja, pedagog szkolny.

Placówka zorganizowała też Szkolne Dni Promocji Zdrowia, które w swoim założeniu miały na celu: popularyzowanie idei Szkół Promujących Zdrowie, kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promowanie zasad zdrowego i regularnego odżywiania, rozwijanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, promowanie zdrowego stylu życia oraz integrowanie młodzieży z różnych szkół i środowisk.

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle przystąpił do sieci „Szkół Promujących Zdrowie” w 2004 roku, a od kwietnia 2006 roku posiada certyfikat rejonowy.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE