Kultura | rozrywka | edukacja

Wiersze z szuflady wyjęte – XVII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XVII Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)
POBIERZ:
Regulamin konkursu (.doc)
Karta zgłoszenia (.doc)

Celem Konkursu Literackiego, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest zachęcenie młodych twórców do wyciągnięcia z szuflady swoich tekstów. Jest to również okazja do pokazania swojego talentu literackiego szerszemu kręgowi odbiorców i zmierzenia się z rówieśnikami. Pisanie wyostrza zmysł obserwacji i zdolność do refleksji, uczy myślenia koncepcyjnego, kształci umiejętność komponowania fabuły i rozwija świadomość języka.

Każdy uczestnik może przesłać wiersz i/lub opowiadanie, które po spełnieniu określonych regulaminem wymagań, zostanie zakwalifikowane do konkursu i ocenione przez jury. Prace Laureatów zostaną nagrodzone i opublikowane w tomiku wydawanym przez bibliotekę. Regulamin konkursu i kartę uczestnika wraz z oświadczeniem można pobrać ze strony biblioteki: www.mbp.jaslo.pl.

Warto zaznaczyć, że wiele osób biorących udział w KLTDiM zostaje jego laureatami z roku na rok, a także osiąga sukcesy w innych konkursach literackich organizowanych w Polsce. Wśród twórców nagradzanych wielokrotnie w Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży był również Adam Bełda, autor wydanej niedawno powieści filozoficzno-fantastycznej Edgar.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE