Informacje

„Poznaj swoje prawa w pracy” (zapowiedź)

Starostwo Powiatowe w Jaśle przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie w ramach kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy” zapraszają pracodawców i pracowników do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Jak promować prawo pracy w moim środowisku, korzyści z przestrzegania prawa pracy” – 25 listopada, godzina 10:00, budynek Starostwa.

Logo kampanii

Państwowa Inspekcja Pracy w 2011 roku realizuje kampanię informacyjną „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem kampanii jest zachęcenie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, zasad zawierania i rozwiązywania stosunku pracy, pracy tymczasowej i sezonowej, rozliczania czasu pracy, urlopów, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji, a także obowiązków pracodawcy w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Intencją kampanii jest również uświadomienie uczestnikom rynku pracy wpływu przepisów prawa pracy na wyższy komfort pracy, właściwe relacje w środowisku pracy, poczucie satysfakcji w pracy i poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki.

W sprawie szczegółowych informacji oraz zapisów na szkolenie prosimy o kontakt tel. (17) 71 72 030, e-mail: wdylag@rzeszow.oip.pl (p. Wojciech Dyląg).

Liczba miejsc ograniczona.

(Starostwo Powiatowe, PIP)

SŁOWA KLUCZOWE