Informacje

Agroturystyka – inwestycja w przyszłość (zaproszenie)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz” zaprasza do udziału w projekcie „Agroturystyka- inwestycją w przyszłość”. Projekt kierowany jest do mieszkańców terenu objętego działaniem LGD „Liwocz” gmin (Skołyszyn, Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno), w szczególności do rolników oraz ich małżonków i domowników). Sposób rekrutacji określa regulamin.

Ulotka

W ramach realizowanego projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń składający się z trzech modułów:

Moduł pierwszy: „Z agroturystyką za pan brat”. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i problemami związanymi ze świadczeniem usług agroturystycznych. Zakres szkolenia będzie obejmował w szczególności tematy: agroturystyki jako źródła dodatkowego dochodu w rolnictwie, regulacji prawnych, sposobów pozyskiwania funduszy unijnych na zakładanie gospodarstw agroturystycznych.

Moduł drugi: „Informatyka w parze z agroturystyka”. Celem tego szkolenia jest nauka tworzenia stron internetowych, poruszania się w sieci, tak aby każdy uczestnik szkolenia wiedział jak i gdzie szukać informacji np. o dotacjach na gospodarstwa agroturystyczne oraz jak za pomocą Internetu prowadzić działania informacyjno-reklamowe, by pozyskać większą liczbę klientów.

Moduł trzeci: „Rękodzielnictwo”. Celem szkolenia będzie wypromowanie produktów tradycyjnych i regionalnych, zapoznanie się z regionalnymi wzorami i technikami wykonywania rękodzieł.

Podczas szkoleń organizator zapewnia ciepły posiłek dla uczestników oraz serwis kawowy. W ramach realizowanego projektu przewidziany jest dwudniowy wyjazd studyjny do wzorcowego gospodarstwa agroturystycznego. W czasie wyjazdu od właścicieli gospodarstwa będzie można uzyskać praktyczne porady dotyczące prowadzenia gospodarstwa oraz zapoznanie się tamtejszą twórczością ludową i produktami lokalnymi.

Po ukończeniu szkolenia każdemu uczestnikowi zostanie wydane zaświadczenie o udziale w projekcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu stowarzyszenia tel. 13 441 03 38 lub na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, lub za pomocą poczty elektronicznej lgdliwocz@wp.pl.

Zgłoszenia do udziału w projekcie możne składać osobiście w siedzibie stowarzyszenia lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” 38-212 Brzyska 11A lub droga elektroniczną: lgdliwocz@wp.pl.(zgodnie z regulaminem)

(LGD „Liwocz”)

SŁOWA KLUCZOWE