Kultura | rozrywka | edukacja

II Szebieńskie Zadumania nad Prozą

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach w corocznym cyklu spotkań pt. „II SZEBIEŃSKIE ZADUMANIA NAD PROZĄ”, przygotował wystawę poświęconą dokumentom archiwalnym, rękopisom i obrazom dotyczącym życia i twórczości Wojciecha Breowicza, Michaliny Kurowskiej i Stanisława Żurada.

II Szebieńskie Zadumania nad Prozą
Jan Lazar, zastępca wójta gminy Jasło.
Fot. ARCHIWUM BIBLIOTEKI

Na uroczyste otwarcie przybyli między innymi: przedstawiciele władz gminy Jasło, przedstawicielki KGW, pisarki i poetki regionalne oraz uczniowie z nauczycielem z Zespołu Szkół w Szebniach.

Oprócz obejrzenia zgromadzonych archiwaliów zebrani goście mieli możliwość wysłuchania krótkich wykładów na temat życia i twórczości osób, którym poświęcona była wystawa.

Postać Stanisława Żurada przybliżyła Zofia Macek – historyk, znawca historii regionu, pisarka i poetka. Opowiedziała ona o wielkiej pasji artysty i malarza jaką było modelarstwo. O twórczości Michaliny Kurowskiej, której prace przepełnione są patriotyzmem i miłością do ojczyzny opowiedziała Maria Tomasik – pisarka i poetka ludowa. Życiorys Wojciecha Borewicza przybliżył zebranym Zastępca Wójta Gminy Jasło – Jan Lazar oraz Anna Chmura, krewna pisarza.

W trakcie wystawy zostały także wręczone podziękowania Fundacji Ośrodka Karta osobom, dzięki którym mogła ona powstać, a nasza biblioteka wzbogaciła się o cenne archiwalia. Podziękowania otrzymali również dyrektor i pracownicy GBP w Jaśle z/s w Szebniach za pozyskiwanie, opracowanie i rozpowszechnianie lokalnych archiwaliów CATL.

Otwarcie wystawy odbyło się 24 listopada br. w GBP w Jaśle z/s w Szebniach. Wystawa potrwa do 16 grudnia br. Wszystkich chętnych do jej obejrzenia serdecznie zapraszamy.

„Skoro już tyle górnych testamentów
Spisali mniejsi poeci i Wieszcze
Toć i ja chyba swój napiszę jeszcze,
Zanim mnie fale uniosą z okrętu,
Zanim mnie ciemność bezkresu wyziębi
I wydrze wszystko, com kochał najgłębiej…

A więc, gdy zimna owinie mnie jesień
I pożar serca utonie na wieki
I myśli wyschną jak, pustynne rzeki
I martwa ręka pióra nie podniesie –
Nie myślcie, że Was opuściłem marnie,
Bo duch mej pieśni skrzydłem Was ogarnie!…”

(„Testament”- Wojciecha Breowicza)

(Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “II Szebieńskie Zadumania nad Prozą”