Kultura | rozrywka | edukacja

Jesień w polskich zagrodach (zapowiedź)

Pod tym hasłem Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, Gminny Ośrodek Kultury w Brzyskach i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zapraszają do Brzysk.

Zapowiedź wydarzenia

Jest to kolejne spotkanie z cyklu „Twórcza wyobraźnia”, podczas którego będzie można posłuchać wierszy w jesiennych klimatach i obejrzeć rękodzieło ludowe. Plony zebrane z pól, oczekiwanie na zimę, smakołyki zgromadzone w wiejskich spiżarniach, listopadowa zaduma nad przemijaniem a jednocześnie radość oczekiwania. Cały ten melanż pojawi się w poezji, którą zaprezentują poeci.

Znowu więdną wszystkie zioła
Tylko srebrne astry kwitną
Zapatrzone w chłodną niebios
Toń błękitną…

/A. Asnyk/

Dom Ludowy w Brzyskach 10 listopada (czwartek) 2011 r. godz. 11.00.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE