Kultura | rozrywka | edukacja

Nieznane pasje Wiesława Hapa

Maria Tomasik, prezes Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, zaprosiła na spotkanie autorskie Wiesława Hapa. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle w listopadowy wieczór.

Klub Michalina
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Wiesław Hap jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, autorem wielu publikacji związanych z Jasielszczyzną. Korzenie jego pasji i zainteresowań sięgają domu rodzinnego. Autor Ziemi jasielskiej…, z wielką czułością wspominał dziadka ułana oraz babcię Marię, która opowiadając mu legendy zaszczepiała umiłowanie ziemi rodzinnej. Oprócz historii interesuje się filatelistyką, genealogią, sportem, muzyką. Jest posiadaczem sporej kolekcji płyt winylowych a pasja śpiewu objawia się w pisaniu tekstów piosenek. Pokazał zebranym swoje zeszyty, gdzie spisuje myśli i z dużym talentem ilustruje wydarzenia artystyczne.

Ważne miejsce w jego życiu zajmuje praca z młodzieżą. Jako harcmistrz realizuje czynnie swoje ideały. Młodzieży trzeba dać przykład i poświęcić jej trochę czasu – powiedział. Spełnia się też w roli pedagoga wskazując uczniom wartości patriotyczne i rodzinne. Namawia do rozmów ze starszymi, które są cennym źródłem informacji, a przy okazji zacieśniają więzi rodzinne.

Wśród wielu publikacji, których jest autorem, niezwykle ceni sobie Kedyw Podokręgu AK Rzeszów. Opowiadając o warsztacie pracy historyka powiedział: Staram się podchodzić z szacunkiem do czytelnika. Aby uzmysłowić zebranym jak wiele trudności nastręcza weryfikacja danych, dał przykład nierozstrzygniętego sporu o nadanie praw miejskich Jasłu. Zapytany o to, jak znajduje czas na pracę naukową i społeczną odpowiedział: Zależy to od dyscypliny, organizacji i wyrozumiałości rodziny.

Na zakończenie spotkania Maria Tomasik wręczyła autorowi swój tomik wierszy Ogród wspomnień i wspomnienia swojej siostry Stanisławy Bułat Nad Jasiołką.

(MBP w Jaśle)

NA PROŚBĘ WIESŁAWA HAPA KOMENTARZE POD ARTYKUŁEM ZOSTAŁY WYŁĄCZONE

SŁOWA KLUCZOWE