Informacje

W Jaśle od nowego roku wzrosną podatki

Rada Miejska w Jaśle podjęła w poniedziałek uchwały w sprawie podniesienia wysokości podatku od nieruchomości, środków transportowych i posiadania psów. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.

Według uchwały podatek od nieruchomości wyniesie odpowiednio:
– od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części (0,54 zł),
– od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych (20,20 zł),
– od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (4,45 zł),
– od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (10,24 zł),
– od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – obór i stodół (4,00 zł), od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (4,90 zł)
– od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (0,80 zł)
– od gruntów – pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni (4,33 zł), pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (0,22 zł),
– od budowli ­ 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3­7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Mieszkańcy Jasła zapłacą więcej od przyszłego roku za posiadanie psa: odpowiednio 60 złotych za rok od jednego pupila i 65 złotych od drugiego i każdego następnego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Jaśle od nowego roku wzrosną podatki”

  1. A rozgłos medialny po Noblu z ekonomii ….
    Dąb Hitlera to przy tym Pikuś.
    O przepraszam: Pan Pikuś

  2. Wszędzie na świecie rozsądni włodarze na czas kryzysu tną WYDATKI. Nasi radni podnoszą PODATKI aby nie ciąć WYDATKÓW.
    MOŻE FAKTYCZNIE JEST TO NOWATORSKIE PODEJŚCIE KTÓREGO NIE ZNA JESZCZE NIKT NA ŚWIECIE ????
    Do redakcji: A może należałoby udostępnić link Komitetowi Noblowskiemu ? Szansę na Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii ma nasza Rada Miasta niemałe.