Informacje

ZGDW „Liderem Polskiej Ekologii”

Statuetka Lidera Polskiej Ekologii prestiżowa nagroda Ministra Środowiska została przyznana Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Lider Polskiej Ekologii
Fot. © ARCHIWUM ZGDW

15 listopada br. w Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród 13 edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Statuetkę Lidera Polskiej Ekologii 2011 z rąk Janusza Zalewskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody odebrali: Andrzej Czernecki, przewodniczący Zarządu i Zbigniew Sanocki, zastępca przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest jednostkom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. Konkurs Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju przyjęły za podstawę swej działalności. Zadaniem Konkursu jest także upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska.

Do 13. edycji Konkursu Ministra Środowiska pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przystąpiło 80 uczestników – 35 jednostek samorządu terytorialnego, 42 przedsiębiorstwa oraz 3 fundacje, które zgłosiły swoje najlepsze, zrealizowane przedsięwzięcia proekologiczne. Lider Polskiej Ekologii to ceniony i niełatwy do zdobycia tytuł. Nad przebiegiem Konkursu czuwała powołana przez Ministra Środowiska Rada Programowa, do której desygnowani byli przedstawiciele jednostek planujących, wdrażających, kontrolujących, koordynujących i promujących działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

Nagroda jest ukoronowaniem wielu lat pracy Związku, który od 1998 roku realizuje program poprawy czystości całej zlewni rzeki Wisłoki, wyrazem uznania dla wszystkich 20 gmin i ich samorządów, które zgodnie od wielu lat współpracują odnosząc sukcesy. Takie nagrody są potwierdzeniem tego, że to co robimy jest potrzebne, dostrzegane i uznawane; wzmacniają i dodają jeszcze większej determinacji, do tego, żeby wspólnie konsekwentnie podejmować kolejne wyzwania – mówi przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki. – Wszystkim wójtom i burmistrzom bardzo dziękuję za wspólny wielki wysiłek, który widać w skali Polski.

Otrzymana nagroda jest uhonorowaniem bogatej, blisko piętnastoletniej działalności Związku na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, realizowanej w przekonaniu, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. Związek zrealizował liczne projekty z udziałem funduszy pomocowych w tym m.in. Phare 2001, Funduszu Spójności, projekty z zakresu edukacji ekologicznej z dofinansowaniem WFOŚiGW w Rzeszowie oraz NFOŚiGW w Warszawie. Ocenie konkursowej poddany został projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.

(ZGDW Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE