Informacje

„IV Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS”

1 grudnia z okazji „Światowego Dnia AIDS” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle zorganizowała w Gimnazjum nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2 „IV Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS” dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Celem olimpiady było:
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół gimnazjalnych.
2. Kształtowanie właściwych postaw uczniów w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.
3. Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.

W Olimpiadzie udział wzięło 5 gimnazjów z terenu Jasła reprezentowanych przez 15 uczniów. Każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z 30 pytań.

Komisja składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta oraz Komendy Powiatowej Policji w Jaśle wyłoniła zwycięzców.

I miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle ul. Szkolna 38
II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2
III miejsce – Gimnazjum Nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58
IV miejsce – Gimnazjum Społeczne w Jaśle ul. Niegłowicka 174
V miejsce – Gimnazjum Nr 4 w Jaśle ul. P. Skargi 10

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta, a Starostwo Powiatowe przekazało dla szkół albumy „Powiat Jasielski – wędrówka po unikalnym świecie przyrody i kultury”. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle zasponsorowała dyplomy i poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

Organizatorzy dziękują Panu Dyrektorowi i nauczycielom Gimnazjum Nr 1 za włożony trud i zaangażowanie w organizację Olimpiady.

(PSSE Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE