Kultura | rozrywka | edukacja

„Mam wybór! Nie palę”

W dniu 1.12.2011 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Mam wybór! Nie palę” skierowanego do dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych czynnikami ryzyka uzależnień, w tym nikotynizmem.

Konkurs plastyczny
Fot. © PSSE JASŁO

Konkurs został zorganizowany przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Jaśle przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jaśle, Urzędem Miasta Jasła oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle w ramach obchodów połączonych kampanii społecznych „Rzuć Palenie Razem z Nami” oraz „Miasta wolne od dymu”.

Celem organizatorów konkursu było wzmocnienie działań podejmowanych przez wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych wobec swoich wychowanków na rzecz zapobiegania szerzeniu się nikotynizmu oraz kształtowanie u nich pożądanych kompetencji zdrowotnych.

W konkursie wzięli udział wychowankowie siedmiu placówek wychowawczych z miasta i powiatu jasielskiego: Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego – Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole ARKA MŁODYCH, Franciszkańskiej Świetlicy „Radosna Przystań”, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, Domu Dziecka w Wolicy, Świetlicy Socjoterapeutycznej w Jaśle przy ul. Baczyńskiego, Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Jaśle, Świetlicy Socjoterapeutycznej „Czarodzieje” w Jaśle.

Na Konkurs wpłynęło łącznie 35 prac w dwóch kategoriach wiekowych. W dniu 24.11. 2011 komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła laureatów:

Kategoria I (S.P.) nagrodzono autorów prac:
I miejsce – Weronika Gierula – Świetlica Socjoterapeutyczna w Jaśle przy ul. Baczyńskiego
II miejsce – Jakub Wasilewski – Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Arka Młodych”
III miejsce – Damian Jurkowski – Dom Dziecka w Wolicy

W kategorii II (Gimnazjum, starsze klasy S.P.) nagrody otrzymali:
I miejsce – Gabriela Stój – Świetlica Socjoterapeutyczna „Czarodzieje” w Jaśle.
II miejsce – Krzysztof Ostapiński – Świetlica Socjoterapeutyczna w Jaśle przy ul. Baczyńskiego
III miejsce – Krystian Janiec – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Arka Młodych”
Wyróżnienie – Natalia Wojnarowska – Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Jaśle

Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ponadto wszystkim placówkom uczestniczącym w konkursie wręczono upominki – zestawy edukacyjne. Fundatorami nagród i upominków było Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz Urząd Miasta Jasła. Pozostali autorzy prac konkursowych otrzymali nagrody pocieszenia pochodzące z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu realizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Podsumowanie konkursu oraz wystawa konkursowych prac plastycznych była częścią imprezy profilaktycznej zorganizowanej w MDK w Jaśle, gdzie odbywał się VII Przeglądu Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich PRO-SCENKI 2011.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE