Informacje

Miliony pozyskane na projekty

Dziesięć umów na realizację projektów o łącznej wartości blisko 23 milionów zł podpisało w tym roku kalendarzowym Miasto Jasło. Każdy z projektów uzyskał dofinansowanie ze środków pozabudżetowych. Łącznie wynosi ono 18 milionów zł.

Herb Miasta Jasła

Dwa projekty: Festiwal Kultury Wyszehradzkiej i budowę „Orlika” już zakończono. Do czerwca 2013 roku prowadzone będzie indywidualne nauczanie dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, pozostałe projekty zostaną zakończone w przyszłym roku.

Największe inwestycje, na które Miasto Jasło pozyskało łącznie ponad 11 mln zł dofinansowania, a samo wyłoży niespełna 2,22 mln zł to: „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej” i „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła”. Obydwie zostaną zakończone jesienią przyszłego roku.

Kolejną dużą inwestycją jest „Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Żniwnej”, która potrwa do grudnia przyszłego roku i będzie kosztowała blisko 3,5 mln zł, przy czym dofinansowanie wyniesie prawie 1,75 mln zł.

Ze środków zewnętrznych w całości pokryte zostaną koszty: przebudowy ulicy Krajowickiej zniszczonej w wyniku powodzi (2,4 mln), odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi (blisko 340 tys.), indywidualizacja procesów nauczania i wychowania (niemal 540 tys.) oraz realizacji programów „Profesjonalna kadra – sprawny urząd”(388 tys.) i „Romowie są wśród nas…” (790 tys.).

Umowy o dofinansowanie projektów podpisane w 2011 r.

Lp.

Nazwa projektu

Wartość projektu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

1. Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna
i poprawa wizerunku jasielskich Romów

791 275,00 PLN

791 275,00 PLN

luty 2011 –

czerwiec 2012

2. Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w mieście Jaśle

538 313,70 PLN

538 313,70 PLN

wrzesień 2011 – czerwiec 2013

3. Festiwal Kultury Wyszehradzkiej

67 000,00 PLN

44 000,00 PLN

27-28

sierpień 2011

4. Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi

337 796,24 PLN

337 796,24 PLN

listopad 2011

lipiec 2012

5. Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi

2 433 324,99 PLN

2 433 324,99 PLN

listopad 2011 – sierpień 2012

6. Profesjonalna kadra – sprawny urząd

388 000,00 PLN

388 000,00 PLN

sierpień 2011 – czerwiec 2012

7. Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle

4 833 796,48 PLN

3 907 048,00 PLN

14.10.2010 – 31.10.2012

8. Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła

8 535 296,61 PLN

7 246 432,44 PLN

17.09.2010 –

28.09.2012

9. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Żniwnej w Jaśle

3 498 085,42 PLN

1 749 042,71 PLN

sierpień 2011 –

grudzień 2012

10. Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZSM nr 3 w Jaśle

1 408 000,00 PLN

666 000,00 PLN

luty 2011

listopad 2011

 

Opracowanie na podstawie danych z podpisanych umów o dofinansowanie.

Dodatkowo z otrzymanych przez Miasto środków zewnętrznych (promesy na usuwanie skutków powodzi) – 1,7 mln odbudowano rowy i przepusty zniszczone w Jaśle po powodzi, wyremontowano ogrodzenie i tarasy przy Przedszkolu Miejskim nr 11, wyremontowano drogi wewnętrzne, chodniki, nawierzchnie boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3.

Zadania zrealizowane w 2011 r.

Lp.

Zadanie

Wartość projektu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

1. Odbudowa rowów i przepustów zniszczonych w Jaśle po powodzi w 2010 r.

999 648,00 PLN

999 648,00 PLN

październik- listopad 2011

2. Remont ogrodzenie i tarasów Przedszkola Miejskiego nr 11 ul. Sikorskiego

107 257,89 PLN

98 485,00 PLN

październik- listopad 2011

3. Remont dróg wewnętrznych chodników, placów i trenów zielonych oraz nawierzchni boisk sportowych na terenie ZSM nr 3 w Jaśle przy ul. Szkolnej

601 515, 16 PLN

601 515, 16 PLN

czerwiec- listopad 2011

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE