Kultura | rozrywka | edukacja

Niezapomniany wieczór przy wigilijnym stole

Pięć honorowych statuetek „Mecenas kultury 2011” dla firm wspierających wydarzenia kulturalne w Jaśle i pięć indywidualnych Nagród Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury wręczył podczas wieczoru wigilijnego (18 bm.) w Jasielskim Domu Kultury burmistrz Andrzej Czernecki. W spotkaniu przy wigilijnym stole, przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu jasielskiego uczestniczyło kilkaset osób.

Mecenasi Kultury Jasła 2011

Nagroda Miasta Jasła w dziedzinie kultury 2011

Fot. © JASIELSKI DOM KULTURY

Złotą statuetkę „Mecenas Kultury 2011” otrzymała firma Lotos Jasło SA. W imieniu prezesa zarządu Roberta Bialika odebrał ją Roman Kościow. Srebrnymi statuetkami zostały uhonorowane firmy: Poszukiwania Nafty i Gazu Sp. z o.o. w Jaśle (odebrał wiceprezes Stanisław Gazda), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazowania Jasielska (odebrał dyrektor Andrzej Data), Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Jaśle (odebrał dyrektor oddziału Mariusz Konieczny) oraz firma Masonite PL sp. z o.o., której przedstawicielka nie mogła przybyć na uroczystość.

Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymali: Henryk Zych (pisarz, poeta, dziennikarz), Czesław Stasiak (Chór „Echo”), Jerzy Ziobro (Chór „Echo”), Józef Bugno (Miejsko Kolejowa Orkiestra Dęta) oraz dr Barbara Sokołowska (krytyczka literacka, nauczycielka).
Andrzej Czernecki podkreślił, że nobilitowane osoby od lat – przez swoją działalność na rzecz lokalnego środowiska i twórczą pracę – upowszechniają kulturę oraz promują Jasło i region jasielski. Burmistrz przypomniał wypowiedź Jana Pawła II, w której Ojciec Święty stwierdził, że chleb i słowo, kultura i ekonomia, powinny się w sposób właściwy łączyć, uznając prymat kultury, czyli tego, co jest dla człowieka najważniejsze, dzięki czemu jest w pełni człowiekiem.

Nagrody Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury przyznawane są od 2001 roku (nie więcej niż 5 rocznie). Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Zgodnie z uchwałą rady miasta przyznaje je kapituła w skład której wchodzą: burmistrz miasta (przewodniczący), przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektorzy miejskich instytucji kultury oraz laureaci nagrody z poprzedniego roku.

Statuetki „Mecenas Kultury” przyznawane są od 2003 roku firmom, które w znaczący sposób wspierają organizowane w Jaśle wydarzenia kulturalne.

Oprawę artystyczną gali wręczania nagród zapewnił zespół Wojtka Nowickiego z wokalistką Katarzyną Antonik Stompel. Następnie wystąpił znany już jaślanom i zawsze gorąco witany Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej pod kierownictwem Józefa Trojana. Zespół zaśpiewał kolędy i pastorałki oraz zaprezentował krótki program taneczny, wprowadzając bożonarodzeniowy nastrój. Całość prowadziła Helena Gołębiowska, p.o. dyr. JDK.

Po koncercie i wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. dziekana Zbigniewa Irzyka, proboszcza parafii kolegiackiej, ks. prałata Tadeusza Paszka, proboszcza parafii św. Stanisława BM i gwardiana jasielskich franciszkanów ojca Krzysztofa Kozioła, wszyscy zostali zaproszeni do wigilijnego stołu, przygotowanego przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Siepietnicy, Lisówku, Święcanach, Lisowie, Przysiekach, Dębowcu, Zarzeczu, Osieku Jasielskim, Potakówkce, Brzyskach, Sądkowej oraz firmę Trafunek.

Spotkanie wigilijne przy opłatku i znakomitych tradycyjnych potrawach, w towarzystwie kolędników z zespołu „Skalnik”, trwało blisko trzy godziny. Wzięło w nim udział kilkuset mieszkańców Jasła. Wśród zaproszonych gości była posłanka na Sejm RP, włodarze miasta, radni miejscy i powiatowi, duchowni, przedsiębiorcy, przedstawiciele miejskich instytucji.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE