Informacje

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

Wzorem lat ubiegłych w mieście Jaśle organizowana jest akcja charytatywna pod nazwą „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Celem akcji jest zebranie darów w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania.

Logo akcji

Zebrane dary przekazane zostaną dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, które zamieszkują na terenie miasta Jasła.

Terenowy Sztab Akcji nr 21 działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż dary przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka przy ul. Kochanowskiego 3 w Jaśle, w dniach od 05.12.2011 r. do 09.12.2011 r. w godzinach od 7:30 do 17:00. Zbiórka darów prowadzona będzie również w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta oznaczonych plakatami akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w akcji, a także z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

Wszelkich informacji na temat Akcji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, tel. 13 446 43 28.

(MOPS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE