Sport | rekreacja | turystyka

Rusza III Plebiscyt Podkarpackiego Trójmiasta 2011

W ramach współpracy miast Jasła, Krosna i Sanoka oraz wspólnie z Tygodnikiem Regionalnym „Nowe Podkarpacie”, „Tygodnikiem Sanockim” i „Obiektywem Jasielskim” organizowany jest III Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Podkarpackiego Trójmiasta 2011 roku.

Podkarpackie Trójmiasto

Celem plebiscytu jest wyłonienie 10 sportowców i trzech trenerów, najpopularniejszych na terenie „Podkarpackiego Trójmiasta” – Jasła, Krosna i Sanoka. Wyłonienie najpopularniejszych sportowców i trenerów odbędzie się w formie głosowania z listy kandydatów opublikowanych na łamach Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”, „Tygodnika Sanockiego” i „Obiektywu Jasielskiego”.

Głosowanie przeprowadzone zostanie za pomocą kuponów drukowanych w gazetach oraz SMS-ów. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać kluby sportowe i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie miast „Podkarpackiego Trójmiasta”. Klub sportowy (stowarzyszenie) może zgłosić z jednej sekcji sportowej maksymalnie trzech zawodników (którzy z dniem 1 stycznia br. mieli ukończone 15 lat) i jednego trenera.

Zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie i zgłoszenia swoich kandydatów. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) krótką charakterystykę kandydata, datę urodzenia oraz jego zgodę na kandydowanie,
2) zdjęcie (wraz ze zgodą na jego publikowanie w związku z promocją imprezy),
3) adres zamieszkania kandydata i telefon kontaktowy (do wiadomości organizatora).

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 5 grudnia br. o godz. 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta w Jaśle (II piętro pok.217). Dodatkowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać u Jerzego Rausa – Inspektora ds. Sportu i Turystyki (tel. 13 448 63 49).

Patronat nad plebiscytem objęli m.in.: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”, Telewizja „Obiektyw”, „Tygodnik Sanocki” i „Obiektyw Jasielski”.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE