Kultura | rozrywka | edukacja

Wytłaczanie, cieniowanie, perforowanie – warsztaty „Michaliny”

8 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie świąteczne Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”.

Grudniowe spotkanie Klubu Michalin
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Pośród wypieków, które przyniosły członkinie klubu w ciepłej atmosferze popłynęły rozmowy o Świętach Bożego Narodzenia. Głównym trzonem spotkania były warsztaty prowadzone przez Teresę Macek. Artystka od wielu lat uczestniczy w imprezach promujących sztukę ludową. Jej prace są znane nie tylko w środowisku lokalnym Sądkowej, gdzie mieszka, ale i w powiecie jasielskim.

Artystka z wielkim zaangażowaniem opowiadała o trudnej sztuce pergamano, tworzeniu misternych kartek świątecznych i trudzie tworzenia, który choć żmudny i pracochłonny jest jej pasją. Zgromadzone w klubie artystki i poetki mierzyły się z papierową materią. Efektem były piękne, niepowtarzalne kartki. B. Rodak lukrowała upieczone własnoręcznie pierniki. Nie zabrakło poetyckiego słowa. J. Trznadel przeczytała wierszowane zaklęcia: I niech chociaż na chwilę odejdą smutki i zmartwienia a radość i pokój wyjdą z cienia. M. Bielamowicz złożyła prośbę – aby na czas wigilii, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić, życz szczęścia całemu światu.

Maria Tomasik podsumowała całoroczne działania Klubu i wierszem „Wigilia” złożyła życzenia klubowiczom:

Wśród wielu życzeń życzenia,
by Jezus, który przychodzi,
jak w betlejemskiej stajni,
w sercach się naszych narodził.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE