Informacje

Nowy skład Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Tadeusz Górczyk został przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wybrany na to stanowisko w drodze jawnego głosowania będzie pełnił swoją funkcję przez najbliższy rok.

Starosta jasielski wręcza akt nominacji Tadeuszowi Górczykowi na stanowisko przewodniczącego Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Fot. © Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

W skład Rady weszli także: Ryszard Dzik, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, który został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady, Zbigniew Staniszewski, wójt gminy Dębowiec, któremu powierzono funkcję sekretarza Rady oraz członkowie: Krzysztof Augustyn, wójt gminy Nowy Żmigród i Teresa Witusik, prezes Stowarzyszenia „Niebieski Parasol”. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

Do zakresu działań powiatowych rad społecznych ds. osób niepełnosprawnych należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Posiedzenia rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał przez przewodniczącego: z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE