Informacje

Od lutego zapłacimy więcej za wodę i ścieki

Od 1 lutego indywidualni mieszkańcy Jasła zapłacą więcej za dostawę wody do gospodarstw domowych i odprowadzenie ścieków.

Jan Kmiecik
Jan Kmiecik, prezes MPGK Jasło sp. z o.o.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W poniedziałek, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Jasła, które będą obowiązywały do 31 stycznia 2013 roku.

Podwyżki podyktowane są wzrostami kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Taryfa została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i podstawą kalkulacji jest rok obrachunkowy, który obejmuje okres od 1 października 2010 do 30 września 2011 korygowany o współczynniki, które dopuszcza ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwały w całym kraju podejmowane są w różnych terminach. U nas jest to 1 luty – 31 styczeń następnego roku. W innych miastach jest to 1 styczeń – koniec grudnia, a jeszcze w innych inne okresy rozrachunkowe, które obejmują okres jednego roku. – tłumaczy Jan Kmiecik, prezes jasielskiego MPGK.

Zgodnie z przyjętą uchwałą cena za 1 metr sześcienny dostarczonej wody w rozliczeniu na podstawie wodomierza głównego dla gospodarstw indywidualnych wyniosą 3,23 złotych netto (w 2011 roku – 2,98 złotych netto), natomiast za 1 metr sześcienny odprowadzanych ścieków w rozliczeniu na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza 2,9 złotych netto (w 2011 roku – 2,83 złotych netto).

Dla porównania, cenny w sąsiednich miastach prezentują się na następującym poziomie: Dębica (3,67/m3 woda – 4,28/m3 ścieki), Gorlice (3,80/m3 woda – 3,69/m3 ścieki), Krosno (3,28/m3 woda – 3,16/m3 ścieki), Tarnobrzeg (4,53/m3 woda – 4,65/m3 ścieki), Sanok (4,82/m3 woda – 5,29/m3 ścieki), Mielec (3,13/m3 woda – 4,65/m3 ścieki), Rzeszów (3,72/m3 woda – 3,11/m3 ścieki).

Jak głosowali radni miejscy:
– za podjęciem uchwały: Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Zdzisław Dziedzic, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Józef Kędrek, Alicja Myśliwiec, Alicja Nowosielska, Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński, Andrzej Trzop, Stanisław Zając, Leszek Zduński
– za odrzuceniem uchwały: Urszula Czyżowicz, Wacław Dusza, Janusz Przetacznik, Maria Szańca
– wstrzymał się od głosu: Andrzej Dybaś
– nie brał udziału w sesji: Henryk Rak

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Od lutego zapłacimy więcej za wodę i ścieki”

  1. przecież zawsze operuje się brutto, proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd, dot. to uchwał rady